Dostęp regulowany Raporty archiwalne

Archiwalne raporty KPI

Emitel S.A. publikuje aktualną analizę wykonania wskaźników KPI (mierniki w procesach pomiaru stopnia realizacji przez Emitel S.A. usług dostępu na rzecz przedsiębiorców telekomunikacyjnych zamierzających świadczyć usługi transmisji sygnału RTV na rzecz nadawców).