Transmisja danych

Łączymy tak, jak chcesz

Transmisja danych to usługa umożliwiająca połączenie o gwarantowanej przepustowości pomiędzy dwiema wskazanymi lokalizacjami, bez względu na odległość pomiędzy nimi.

Oferujemy dwa warianty usługi:

 • Kanały Ethernetowe – łącza oparte na technologii Ethernet zgodne ze standardem IEEE 802.3 zakończone stykiem Fast Ethernet lub Gigabit Ethernet.
 • Łącza dzierżawione PDH/SDH -łącza oparte na technologii PDH/SDH zakończone interfejsami E1, E3, STM-1

Podstawowe cechy usługi:

 • Ogólnokrajowy dostęp – dzięki wykorzystaniu sieci szkieletowej oraz łączy dostępowych radioliniowych a także kablowych, Klient ma możliwość dostępu do Usługi w lokalizacjach dużych miast, jak i na terenach w których dostęp do infrastruktury kablowej jest ograniczony.
 • Różnorodność metod dostępu do usługi – usługa jest realizowana w oparciu o technikę bezprzewodową – radiolinie pracujące w paśmie licencjonowanym lub przewodowo z wykorzystaniem światłowodu.
 • Indywidualny dobór przepustowości – zapewniamy gwarantowaną przepustowość łącza a także możliwość szybkiego jej zwiększenia.
 • Gwarancja SLA- gwarantowane są takie parametry, jak: maksymalny czas usunięcia awarii i dostępność usługi.
 • Kompleksowość – sieć jest w pełni monitorowana i zarządzana przez Emitel.

Główne korzyści dla Klienta:

 • Wymierne obniżenie kosztów działalności poprzez dostosowanie oferty cenowej do konkretnych potrzeb Klienta.
 • Wysokie parametry dostępności wspomagane przez ogólnopolski serwis oraz Centrum Zarządzania Siecią dostępne przez 24 godziny na dobę.
 • Sposób realizacji łącza jest ustalony zgodnie z wymaganiami Klienta oraz możliwościami technicznymi.
 • Łącze dedykowane dla jednego Klienta, ruch odbywa się odseparowanym kanałem.
 • Możliwość przesyłania każdego rodzaju informacji w postaci cyfrowej – danych, głosu, obrazu, transmisji internetowej.