Monitoring

Oko Wielkiego Brata na Waszych usługach

Kamery na ulicach, kamery w środkach transportu, w urzędach, szkołach, centrach handlowych, na stacjach benzynowych, w mijanych samochodach. Szklane oko czuwa, dbając o nasze bezpieczeństwo.

Ale nie tylko w miastach. Emitel, dzięki swoim wysokościowym obiektom zlokalizowanym na terenie całego kraju, może prowadzić dalekosiężną obserwacje terenu, na przykład w trosce o bezpieczeństwo przeciwpożarowe lasów. Wideo monitoring danego terenu wraz z dedykowanym łączem transmisji danych daje możliwość odbioru usługi praktycznie w dowolnym wskazanym przez Klienta miejscu.

Wideo monitoring w Emitelu to także usługa EmiKam, czyli kamery widokowe. Jest to usługa pozwalająca na realizacje bezpośrednich transmisji video z dowolnego miejsca w Polsce. Dzięki usłudze EmiKam, możemy obserwować na żywo panoramę danego miejsca. Jest to idealne rozwiązanie dla serwisów pogodowych.