Rada nadzorcza Steven Marshall

Steven Marshall

Członek Rady Nadzorczej

Przed dołączeniem do Cordiant, pan Marshall był prezesem American Tower Corporation (NYSE: AMT) US Tower Division; pełnił funkcję dyrektora generalnego National Grid Wireless (gdzie kierował jego działalnością w zakresie infrastruktury wież bezprzewodowych w USA i Wielkiej Brytanii); prezes wykonawczy Intelig, Brazylia (c. US$ 1. 5 mld USD krajowy właściciel i operator światłowodów); dyrektor Digital UK, doradzający rządowi brytyjskiemu w zakresie przejścia na technologię cyfrową; przewodniczący WIA – Wireless Infrastructure Association, USA (2017-2018) i dyrektor przez 8 lat; oraz członek zarządu CTIA, amerykańskiego stowarzyszenia operatorów (2017-2018).

Pan Marshall posiada tytuł BSc (z wyróżnieniem) w dziedzinie budownictwa i inżynierii lądowej z Uniwersytetu w Manchesterze, a także dyplom MBA z Alliance Manchester Business School. W czasie, gdy Pan Marshall pełnił funkcję Prezesa, AMT była pionierem modelu niezależnej sieciowo infrastruktury telekomunikacyjnej w Stanach Zjednoczonych, Niemczech, Francji i 12 innych krajach, zarówno w zakresie wież komunikacyjnych, jak i łączenia wież i światłowodów. Posiadając bogate doświadczenie w negocjacjach handlowych, regulacjach oraz wspieraniu i umożliwianiu inżynierom sieciowym budowania najwyższej jakości infrastruktury na wysoce konkurencyjnych rynkach, Pan Marshall miał istotny wpływ na stworzenie z AMT firmy, która jest dzisiaj, największą na świecie firmą zajmującą się infrastrukturą telekomunikacyjną niezależnej sieciowo, z kapitalizacją rynkową wynoszącą około 100 mld USD. Przed rozpoczęciem pracy w AMT, przekształcił National Grid Wireless w największego dostawcę niezależnej sieciowo infrastruktury wieżowej w Europie, włączając w to integrację aktywów wież mobilnych firmy Crown Castle w Wielkiej Brytanii. Po sprzedaży na rzecz funduszy private equity stała się ona trzonem firmy Arqiva (która niedawno sprzedała aktywa firmie Cellnex w ramach transakcji wartej wiele miliardów funtów). Opracował również i prowadził wartą około 1,5 mld USD sieć światłowodową w Brazylii, której właścicielami są wspólnie National Grid, France Telecom i Sprint. Wśród wielu jego działań związanych z przejęciami i sprzedażą najbardziej godne uwagi było nadzorowanie i integracja dwóch przejęć o wartości około 5 mld USD w AMT. Oprócz pracy w Cordiant, jako Prezes Digital Infrastructure, Pan Marshall zajmuje stanowisko w zarządzie Next Gen Access UK (deweloper światłowodów długodystansowych) i Paradigm Infrastructure, dewelopera wież w Afryce. oraz jest członkiem zarządu Tawal, nowo utworzonej spółki zależnej Saudi Telecoms, posiadającej 14 000 wież telekomunikacyjnych.