Rada nadzorcza David Kippen

David Kippen

Członek Rady Nadzorczej

Posiada ponad 25-letnie doświadczenie w zakresie fuzji i przejęć oraz finansów oraz prywatnych inwestycji w sektorach telekomunikacyjnym, medialnym, technologicznym (TMT), a także energetycznym, infrastrukturalnym i innych. Pracując w San Francisco, Nowym Jorku i Londynie, brał udział w ponad 40 transakcjach M&A o wartości ponad 30 mld USD. Ponadto pracował przy licznych prywatnych i publicznych transakcjach finansowania dłużnego i kapitałowego w sektorach TMT/cyfrowym, był członkiem zarządu firm technologicznych znajdujących się na etapie wzrostu, a także tymczasowo pełnił funkcję zastępcy dyrektora finansowego w podmiocie notowanym na giełdzie. Pracował również w Grupie Bankowości Inwestycyjnej Technology/TMT JPMorgan., a następnie przeniósł się do UBS do działu doradztwa dla firm, gdzie zarządzał bezpośrednimi inwestycjami private equity. Pan Kippen posiada tytuł licencjata Uniwersytetu McGill oraz tytuł magistra Johns Hopkins/SAIS.