Pola elektromagnetyczne

Wszystko, co pojawia się w naszej przestrzeni publicznej na temat promieniowania pól elektromagnetycznych, można zamknąć w trzech słowach: fakty i mity. Niestety mitów jest zdecydowanie więcej, głównie dlatego, że większości form promieniowania nie możemy zobaczyć. Są jednak promienie, które nie dość, że widzimy, to jeszcze je lubimy – promienie słoneczne. Słońce dowodzi, że promieniowanie towarzyszy nam od zawsze. Nawet każdy człowiek otoczony jest polem elektromagnetycznym, przez niektórych dostrzeganym jako aura. Prócz tych naturalnych pól elektromagnetycznych w codziennym życiu mamy do czynienia z polami sztucznymi.

W 1996 r. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) przeprowadziła badania pola elektromagnetycznego (PEM), z których wynika, że przebywanie w pobliżu urządzeń emitujących PEM o częstotliwości od 0 do 300 GHz nie powoduje żadnych negatywnych skutków zdrowotnych. Co najwyżej może się nam zrobić ciepło. Większość krajów świata ma własne regulacje dotyczące dozwolonego poziomu pól elektromagnetycznych. I tak w Polsce dopuszczalne jest promieniowanie nie przekraczające 7 V/m (voltów na metr) w pobliżu siedlisk ludzkich. To wyjątkowo ostre ograniczenie. Dla przykładu w u naszych zachodnich i południowych sąsiadów normy są czterokrotnie wyższe niż u nas – 28 V/m, w Stanach Zjednoczonych norma wynosi 14 V/m.

Operując infrastrukturą nadawczą lub budując obiekty telekomunikacyjne Emitel rygorystycznie przestrzega przepisów dotyczących promieniowania. Pole elektromagnetyczne sprawdzamy na każdym etapie projektowania, budowania, montażu i wreszcie działania nadajników. Co więcej, Emitel gwarantuje pełną transparentność i dostęp do wyników pomiarów pól elektromagnetycznych prowadzonych wokół naszych obiektów.

W roku 2018 wykonaliśmy 245 pomiarów pól elektromagnetycznych do celów ochrony środowiska wokół stacji nadawczych Emitel. Średnia arytmetyczna maksymalnego natężenia pola elektromagnetycznego wokół kluczowych obiektów Emitel wynosiła 3,15 V/m, czyli mniej niż połowę wartości dopuszczalnej, tj. 7 V/m!

Wyższe pole elektromagnetyczne wytwarzają przedmioty codziennego użytku, na przykład:
– domowe routery Wi-Fi promieniują z mocą od 1V/m do 5V/m.
– poziom pola elektromagnetycznego kuchenek mikrofalowych wynosi jeszcze więcej – od 5 do 10 V/m w odległości 15 cm od obudowy
– 15 cm od ekranu telewizora notujemy PEM o wartości 20 do 40 V/m (dlatego naukowcy radzą, żeby siedzieć w znaczącej odległości od telewizora)

Unusual e-learning: Pola elektromagnetyczne