Zintegrowany System Zarządzania w Emitel S.A

Celem wdrożenia Zintegrowanego Systemu Zarządzania w Emitel S.A. było przede wszystkim praktyczne potwierdzenie, że funkcjonujące w Spółce rozwiązania technologiczne i organizacyjne odpowiadają najlepszym standardom i praktykom rynkowym w zakresie bezpieczeństwa informacji oraz ciągłości działania.

Wdrożony Zintegrowany System Zarządzania został certyfikowany na zgodność z normami: PN-EN ISO/IEC 27001:201 i PN-EN ISO 22301:2012 oraz z wymaganiami Trusted Partner Network.

Pobierz Politykę Zintegrowanego Systemu Zarządzania w Emitel S.A.