Kontakt

Dyrekcja Warszawa
(Siedziba Spółki)

Emitel S.A.
ul. Franciszka Klimczaka 1
02-797 Warszawa

tel.: 22 578 33 01
fax: 22 578 33 02
sekretariat@emitel.pl

Dyrekcja Kraków

Emitel S.A.
ul. Kamienna 21
31-403 Kraków

tel.: 12 627 31 00

Emitel S.A. z siedzibą w Warszawie pod adresem: ul. Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie pod numerem KRS 0000716108, z kapitałem zakładowym w wysokości 17 933 500 zł, opłaconym w całości, NIP: 527-27-03-675, REGON: 146945210

mapa

Infolinia – telewizja cyfrowa

Telefon: 12 627 32 80
od poniedziałku do piątku
w godzinach 8:00 – 16:00.
Formuarz kontaktowy

Dział Wsparcia Sprzedaży

Emitel S.A.
ul. Franciszka Klimczaka 1
02-797 Warszawa
dok@emitel.pl

Marketing

Biuro Marketingu i Komunikacji

Emitel S.A.
ul. Franciszka Klimczaka 1
02-797 Warszawa
tel.: 22 578 33 00
fax: 22 578 33 02
marketing@emitel.pl

Biuro Prasowe

Agnieszka Sobucka
Rzecznik Prasowy

Emitel S.A.
ul. Franciszka Klimczaka 1
02-797 Warszawa
tel.: 22 578 33 00
fax: 22 578 33 02
press@emitel.pl