Nieruchomości Gołogóra

08.10.2015

gmina Polanów, powiat koszaliński, województwo zachodniopomorskie

Gołogóra, w południowej części gminy Polanów (powiat koszaliński, województwo zachodniopomorskie).

Do zbycia przewidywane są części działki o nr ewidencyjnym 80 zlokalizowane w miejscowości Gołogóra(Polanów- obszar wiejski, obręb Gołogóra) – o pow. ok. 2,3 ha (rodzaj użytków – grunty rolne) – prawo użytkowania wieczystego gruntu.

Grunt zostanie wydzielony geodezyjnie.
Działka do wydzielenia znajduje się sąsiedztwie funkcjonującego obiektu nadawczego.

Cena – 60 000 zł

Otoczenie nieruchomości stanowią pola uprawne, łąki oraz obszerne tereny leśne. W bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się również nieduży zbiornik wodny.

Nieruchomość jest opisana w Księdze Wieczystej nr KO1K/00015348/3 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Koszalinie VI Wydział Ksiąg Wieczystych.

Na terenie Gminy nie ma obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego Wobec powyższego zabudowanie przedmiotowej działki może się odbyć tylko na podstawie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
Możliwość wykorzystania nieruchomości na cele rolnicze lub z uwagi na przyleganie przedmiotowej nieruchomości do stawu od strony zachodniej – rekreacyjne.

Zainteresowanych nabyciem nieruchomości prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny – tel. 508 197 370

Dane kontaktowe: Emitel S.A. ul. Kamienna 21 31-403 Kraków Sekretariat@emitel.pl z dopiskiem – Gołogóra