Nagrody Emitel wyróżniony przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Działania prowadzone przez Emitel po raz pierwszy zostały opisane w Raporcie „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”, wydawanym przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Raport zawiera 1190 dobrych praktyk biznesu z zakresu społecznej odpowiedzialności i zrównoważonego rozwoju i jest to największy w Polsce przegląd tego typu działań w danym roku.

W raporcie znalazło się dziesięć przykładów dobrych praktyk Emitela w dziedzinach: „ład organizacyjny”, „prawa człowieka” oraz „praktyki z zakresu prawa pracy”. Spółka została doceniona m.in. za działania związane z bezpieczeństwem i zdrowiem pracowników, uregulowanie kwestii związanych z przeciwdziałaniem mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy, implementacją kodeksu etyki a także za szereg działań z obszaru prawa pracy. Udział w ogólnopolskim Raporcie jest potwierdzeniem, że Emitel buduje siłę organizacji w oparciu o najlepsze praktyki i trendy rynkowe w zakresie CSR.