FAQ Kiedy nastąpią zmiany w standardzie nadawania na DVB-T2/HEVC?

Przełączenia sygnału będą miały miejsce w pierwszym półroczu 2022 roku.