Real estates Zygry, gm. Zadzim

09.10.2015
gmina Zadzim, powiat poddębicki, województwo łódzkie

Cena – 1 300 000 zł

Do zbycia przeznaczona jest część nieruchomości wraz z zabudowaniami. (grunt o pow. ok. 13 000 m2, budynek pow. użytkowa 1152 m2) Nieruchomość znajduje się na obrzeżach miejscowości, w bezpośrednim sąsiedztwie drogi nr 73.

Nieruchomość zabudowana jest:

budynkiem techniczno biurowym
budynkiem magazynu paliw
budynkiem stacji transformatorowej,
Na terenie znajdują się: wiata stalowa na 4 stanowiska, zbiornik ppoż, studnia głębinowa, szambo, drogi wewnętrzne utwardzone trylinką oraz chodniki betonowe z płyt.

Nieruchomość jest ogrodzona. Teren do sprzedaży zostanie wyodrębniony geodezyjnie. Na terenie nieruchomości funkcjonuje obiekt nadawczy. Budynek techniczno biurowy wyposażony w instalację co (miejscowa – piec na olej opałowy), instalacje wodociągową z własnego źródła zasilania, instalację kanalizacyjną (szambo), instalacje elektryczną

W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Zadzim nieruchomość oznaczona jako tereny infrastruktury nadawczej i retransmisyjnej oraz tereny dolesień.

Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Zainteresowanych nabyciem (lub wydzierżawieniem nieruchomości) prosimy o kontakt pocztą elektroniczną lub telefoniczny – tel. 508 197 370   Dane kontaktowe: Emitel S.A., ul. Kamienna 21, 31-403 Kraków, Sekretariat@emitel.pl z dopiskiem –   Zygry – gm. Zadzim