Inteligentne pomiary zużycia wody

Zastosowanie najnowszych rozwiązań z obszaru Internetu rzeczy (IoT) pozwala znacząco zmniejszyć nakłady pracy oraz ułatwia wykrywanie awarii sieci wodociągowej.

WYZWANIE

Każdy budynek i mieszkanie podłączone do systemów wodociągowych ma co najmniej jeden licznik zużycia wody, co sprawia, że odczyt stanu wszystkich liczników na osiedlu staje się dużym wyzwaniem logistycznym.

Pozyskane dane przesyłane są automatycznie przez bezprzewodową niskoenergetyczną sieć dużego zasięgu LORAWAN. Jednoczesny odczyt wielu liczników pozwala na szybkie pozyskanie informacji o zużyciu oraz na korelację danych w różnych punktach sieci wodociągowej, a przez to wykrywanie anomaliijak np. wycieki czy nielegalny pobór wody

ROZWIĄZANIE

Rozwiązaniem mogą być systemy inteligentnych pomiarów. Elektroniczne liczniki lub nakładki na istniejące liczniki mechaniczne umożliwiają regularne odczyty zużycia wody oraz przesyłają dane do systemów gromadzenia i analizy danych.

Pozyskane dane przesyłane są automatycznie przez bezprzewodową niskoenergetyczną sieć dużego zasięgu LORAWAN. Jednoczesny odczyt wielu liczników pozwala na szybkie pozyskanie informacji o zużyciu oraz na korelację danych w różnych punktach sieci wodociągowej, a przez to wykrywanie anomaliijak np. wycieki czy nielegalny pobór wody

Liczniki i nakładki

Odczyty realizowane są za pomocą cyfrowych liczników przepływu wody lub nakładek instalowanych na istniejące liczniki. Liczniki i nakładki wyposażone są w moduł łączności bezprzewodowej pozwalający na komunikację z serwerami zbierającymi dane. Pojemna bateria zainstalowana w urządzeniu pozwala na wiele lat bezobsługowej pracy.

Stacje bazowe

Transmisja danych z czujników odbywa się za pośrednictwem sieci radiowej. W centrum przetwarzania dane są analizowane i archiwizowane oraz udostępniane w formie umożliwiającej ich dalsze wykorzystanie.

Systemy analizy danych

Dane z liczników poprzez sieć i stacje bazowe przesyłane są do systemów informatycznych. Zebrane wyniki mogą być prezentowane w formie raportów, wykresów oraz przesyłane do systemów rozliczeniowych umożliwiających wystawianie faktur.

Informacja w pigułce

OFERTA EMITEL

Emitel buduje sieć transmisyjną na potrzeby Internetu rzeczy, zoptymalizowaną do komunikacji z różnego rodzaju czujnikami i miernikami. Oferuje standardowe czujniki lub przygotowanie odpowiednich urządzeń dostosowanych do konkretnego modelu, a także opracowanie aplikacji niezbędnych do analizy i wizualizacji wyników.

Przykładowe realizacje:

Realizacja – inteligentny odczyt wody

Przykładowe realizacje:

Realizacja – inteligentny odczyt wody

Emitel zbudował innowacyjny system zdalnego odczytywania parametrów z wodomierzy dla MPWiK we Wrocławiu. To pierwszy tak wielkiej skali projekt Smart City w Polsce z wykorzystaniem sieci LoRaWAN®.

W ramach projektu powstała sieć, która swoim zasięgiem obejmuje cały Wrocław, a na licznikach wody zainstalowane zostały specjalne nakładki , które umożliwią bezprzewodową komunikację.

Emitel zapewnił także utrzymanie i obsługę całego systemu dla MPWiK.

Projekty realizowane przez Emitel są otwarte dla wszystkich podmiotów zainteresowanych współpracą. Zapraszamy!

Chcesz współpracować z nami i zgłosić swój projekt? Masz dodatkowe pytania lub wątpliwości? Kliknij poniżej, uzupełnij formularz a my się z Tobą skontaktujemy.