Inteligentna zbiórka odpadów

System zarządzania odpadami oparty na IoT optymalizuje proces od strony ekonomicznej i ekologicznej oraz zapewnia odpowiednią częstotliwość odbioru odpadów z miejsc, gdzie jest ich najwięcej.

WYZWANIE

Statystyczny Polak produkuje ~300 kg odpadów komunalnych rocznie Tradycyjny system odbioru śmieci opiera się na cyklicznym opróżnianiu kontenerów bez względu na stopień ich zapełnienia. W efekcie śmieciarki często odbierają odpady z pustych koszy, co generuje zbędny koszt i zwiększa zanieczyszczenie spalinami. Jak temu zapobiec?

Inteligentne systemy gospodarki odpadami monitorują poziom wypełnienia koszy i planują optymalny czas oraz trasy wywozu odpadów.

ROZWIĄZANIE

Inteligentne systemy gospodarki odpadami monitorują poziom wypełnienia koszy i planują optymalny czas oraz trasy wywozu odpadów. Czujniki umieszczone w koszach na śmieci zgłaszają poziom wypełnienia systemowi, który tworzy zoptymalizowane trasy przejazdu śmieciarek.

Inteligentne systemy gospodarki odpadami monitorują poziom wypełnienia koszy i planują optymalny czas oraz trasy wywozu odpadów.

Inteligentny system zarządzania odpadami zapewnia:

  • Monitoring zapełnienia koszy
  • Tworzenie optymalnych harmonogramów wywozu śmieci
  • Generowanie optymalnych tras dla pojazdów
  • Redukcję kosztów wywozu śmieci
  • Ograniczenie emisji spalin i śladu węglowego
Informacja w pigułce

OFERTA EMITEL

Emitel buduje sieć transmisyjną na potrzeby IoT, przeznaczoną do komunikacji z różnymi typami czujników i mierników, w tym z czujnikami zapełnienia koszy na śmieci. Oferuje też standardowe czujniki lub przygotowanie odpowiednich urządzeń dostosowanych do konkretnego modelu pojemników na śmieci, a także opracowanie aplikacji niezbędnych do analizy i wizualizacji wyników.

Przykładowe realizacje:

Realizacja odpady

Przykładowe realizacje:

Realizacja odpady

Emitel we współpracy z Urzędem Miasta i Gminy Piaseczno zaprojektował i zbudował sieć
oraz skonfigurował i dostarczył czujniki na potrzeby rozwiązań inteligentnego
miasta.
Zakres prac zrealizowanych przez Emitel obejmował dostawę i uruchomienie 130 czujników na potrzeby zdalnego pomiaru zajętości miejsc parkingowych w wyznaczonych miejscach oraz 10 ultradźwiękowych czujników do pomiaru poziomu wypełnienia koszy, a także 6 alarmowych czujników zalewowych do monitorowania poziomu wody w rzekach i głównych rowach melioracyjnych. Zamontowano także zestaw czujników badających środowisko naturalne (pomiar temperatury, poziom hałasu i wilgotność powietrza).

Dzięki współpracy z Emitel Gmina Piaseczno stała się kolejnym na mapie Polski miejscem, które sięgnęło po miano Inteligentnego miasta wykorzystując technologie informacyjno-komunikacyjne w celu zwiększenia interaktywności i wydajności infrastruktury miejskiej
Dzięki nowym technologiom, internetowi rzeczy, nasza gmina ma możliwość stać się bardziej przyjazna mieszkańcom, lepiej zorganizowana i efektywniej wykorzystująca dostępne zasoby

Daniel Putkiewicz
Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno

Projekty realizowane przez Emitel są otwarte dla wszystkich podmiotów zainteresowanych współpracą. Zapraszamy!

Chcesz współpracować z nami i zgłosić swój projekt? Masz dodatkowe pytania lub wątpliwości? Kliknij poniżej, uzupełnij formularz a my się z Tobą skontaktujemy.