zmiana

23.06.2023

Emitel został wiceliderem branży „Telekomunikacja, technologia, media i rozrywka w XVII edycji Rankingu Odpowiedzialnych Firm 2023”. W klasyfikacji generalnej spółka znalazła się na 12. miejscu. Wyniki tegorocznego Rankingu Odpowiedzialnych Firm oraz Startupów Pozytywnego Wpływu ogłoszono podczas gali, która odbyła się 22 czerwca w siedzibie Akademii Leona Koźmińskiego. Organizatorem gali był Koźmiński Business Hub, działający w ramach Akademii Leona Koźmińskiego.

Podstawą do stworzenia zestawień Rankingu Odpowiedzialnych Firm jest ankieta, którą firmy wypełniają zgodnie z zasadami należytej staranności i etyki zawodowej. Rankingowi towarzyszą zestawienia branżowe, analizy wyników, komentarze ekspertów, opis metodologii, artykuły związane z tematyką CSR, studia przypadków, w tym informacje o firmach, które zajmują czołowe miejsca w zestawieniu, bądź w inny sposób wyróżniają się osiągnięciami w zakresie odpowiedzialności biznesu.

– Społeczna odpowiedzialność biznesu jest integralnym elementem strategii Emitel. Od lat koncentrujemy się na odpowiedzialnym zarządzaniu i realizacji naszych usług z pozytywnym wpływem środowiskowym i społecznym. Docenienie naszych działań w zakresie ESG w Rankingu Odpowiedzialnych Firm to powód do dumy oraz motywacja do dalszego działania dla wszystkich pracowników Emitel– powiedział Andrzej J. Kozłowski, Prezes Zarządu Emitel S.A.

W tym roku poziom ankiety był ponownie bardzo wysoki, a pytania były bardziej wymagające niż w zeszłorocznej edycji Rankingu Odpowiedzialnych Firm. W ankiecie zawarto w tym roku 60 pytań, w tym 10 dotyczących konkretnych wskaźników ilościowych. Warto jednak dodać, że choć pytania stawiały poprzeczkę jeszcze wyżej niż przed rokiem, to jednak bardzo wiele działających w Polsce firm zdołało uzyskać ponad połowę punktów, a znaleźć się w czołowej dziesiątce można było tylko wtedy, gdy zgromadziło się więcej niż 75 proc. możliwych do zdobycia punktów – podsumowali publikację XVII Raportu Odpowiedzialnych Firm jego organizatorzy.

Ranking Odpowiedzialnych Firm, opublikowany po raz pierwszy w 2007 roku, to jedyne zestawienie największych spółek w Polsce, ocenianych pod kątem, jakości odpowiedzialnego zarządzania zgodnie z wytycznymi ESG. Partnerem ROF 2023 jest Forum Odpowiedzialnego Biznesu, a partnerem merytorycznym, odpowiedzialnym za przegląd odpowiedzi, jest Deloitte. Zestawienie przygotowali: prof. Bolesław Rok z Centrum Badań Przedsiębiorczości Pozytywnego Wpływu Akademii Leona Koźmińskiego oraz Jarosław Horodecki, redaktor i wydawca.

Łącznie w Rankingu Odpowiedzialnych Firm wzięło udział już ponad 250 największych firm działających na polskim rynku. Ranking umożliwia porównanie wyników w poszczególnych obszarach zarządzania pomiędzy firmami, a także jest cennym instrumentem ułatwiającym porządkowanie i rozwój strategii odpowiedzialności biznesu.

Rankingowi Odpowiedzialnych Firm towarzyszył – podobnie jak w ubiegłych latach – projekt „Startupy Pozytywnego Wpływu”, który wyłonił 25 społecznie innowacyjnych startupów działających na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju.

14.06.2023

Tygodnik „Polityka”, firma doradcza Deloitte oraz Forum Odpowiedzialnego Biznesu po raz 12. wyróżnili polskich liderów zrównoważonego rozwoju i ESG w ramach zestawienia Listki CSR POLITYKI – jednej z najstarszych tego typu inicjatyw na rynku. Jej organizatorzy drugi rok z rzędu przyznali Emitel Srebrny Listek CSR, doceniając działania firmy w zakresie zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska, społecznej odpowiedzialności i ładu korporacyjnego. Spółka znalazła się również wśród liderów wyróżnionych za dobre praktyki – uznanie zdobyły projekty firmy z obszaru Smart City.

– Kwestia zrównoważonego rozwoju ma dla nas duże znaczenie. Główne cele naszej działalności w obszarach środowiska naturalnego, społecznej odpowiedzialności oraz ładu korporacyjnego definiuje nasza Strategia ESG na lata 2021–2025. Wśród najważniejszych priorytetów znajdują się  dbałość o krajobraz, bioróżnorodność i ochronę siedlisk, poprawa efektywności energetycznej, minimalizacja wpływu na otoczenie, zrównoważona gospodarka odpadami oraz troska o relacje międzyludzkie. Zdobyty przez Emitel po raz drugi z rzędu Srebrny Listek CSR POLITYKI to najlepszy dowód, że nasze działania z zakresu zrównoważonego rozwoju są dostrzegane i pozytywnie oceniane  przez ekspertów– powiedział Andrzej J. Kozłowski, Prezes Zarządu Emitel S.A.

Srebrnymi Listkami CSR POLITYKI nagrodzono przedsiębiorstwa, które w swojej codziennej działalności deklarują uwzględnianie większości kluczowych rozwiązań z zakresu zrównoważonego rozwoju, wdrażają najwyższej jakości rozwiązania oraz ujawniają informacje związane z ich działalnością w obszarze ESG. Oceny w konkursie przyznano na podstawie analizy opartej na wypełnionej przez firmy ankiecie, opracowanej według wytycznych normy dotyczącej podstawowych zasad społecznej odpowiedzialności ISO 26000 oraz w stosunku do Europejskich Standardów Raportowania Zrównoważonego Rozwoju i najnowszych trendów ESG. Złoty Listek CSR Polityki trafił do 23 firm, Srebrny Listek do 35, a Biały Listek do 46 przedsiębiorstw. Natomiast Zielony Listek CSR trafił do 19 firm, dla których redukcja negatywnego wpływu na klimat, zapobieganie zmianom klimatu oraz adaptacja do tych warunków są kluczowymi elementami strategicznych działań w biznesie oraz w relacjach z interesariuszami.

Listkom CSR POLITYKI towarzyszy również przegląd inicjatyw wspierających realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju. W tym roku, podobnie jak w poprzednim, firmy zostały poproszone o podzielenie się dobrymi praktykami, które dotyczą Celu 12, dotyczącego odpowiedzialnej konsumpcji i produkcji oraz Celu 13, dotyczącego ochrony środowiska naturalnego i klimatu. Wśród wyróżnionych dobrych praktyk znalazły się również projekty Emitel z obszaru Smart City, które pomagają samorządom i miejskim spółkom stworzenie nowoczesnych miast przyjaznych nie tylko dla mieszkańców, ale i dla środowiska. W obszarze Smart City Emitel udostępnia klientom kompleksowe rozwiązania oparte o technologię LoRaWAN, która zapewnia bezprzewodową komunikację dalekiego zasięgu o małej mocy. Zaawansowane rozwiązania spółka wdrożyła już w kilku miastach, m.in. we Wrocławiu i Piasecznie.

17.01.2023

Emitel zdobył prestiżowy tytuł Top Employer Polska 2023, przyznawany przez Top Employers Institute najlepszym pracodawcom w Polsce. Firma uzyskała ten prestiżowy certyfikat już czwarty rok z rzędu, potwierdzając w ten sposób, że utrzymanie wysokich standardów zarządzania zasobami ludzkimi i prowadzenie odpowiedzialnej polityki pracowniczej jest dla niej priorytetem.

Od wielu lat Emitel skupia się na dbałości o dobrostan i bliską komunikację z pracownikami, stałym podnoszeniu standardów zarządzania kapitałem ludzkim, stawianiu potrzeb pracowników na pierwszym miejscu i stwarzaniu im możliwości rozwoju. Przyjęta przez Emitel strategia HR zyskuje uznanie międzynarodowych autorytetów w tej dziedzinie – o czym świadczy przyznanie firmie tytułu Top Employer Polska już po raz czwarty.

Realizując założenie utrzymania pozycji przyjaznego pracodawcy oraz firmy oferującej atrakcyjne warunki i miejsce pracy, wsłuchujemy się w głosy pracowników i odpowiadamy elastycznie na ich realne potrzeby. Uzyskanie przez Emitel po raz kolejny certyfikatu Top Employer potwierdza naszą przynależność do grona najlepszych pracodawców w Polsce. Jest to dla nas niezwykle istotne, bo rozwój naszej firmy opiera się właśnie na naszych pracownikach – znakomitych specjalistach, działających z pasją i zaangażowaniem – powiedział Andrzej J. Kozłowski, Prezes Zarządu Emitel.

Uzyskanie certyfikatu Top Employer poprzedza długi proces walidacyjny i konieczność spełnienia wielu warunków. Badanie kwestionariuszowe obejmujące kluczowe obszary związane z zarządzaniem kapitałem ludzkim jest weryfikowane w oparciu o dowody istnienia odpowiednich procedur, procesów i praktyk. Proces certyfikacji kończy niezależny audyt, prowadzony przez audytorów zewnętrznych.

Wyjątkowe czasy wydobywają z ludzi i organizacji to, co najlepsze. I byliśmy tego świadkami w naszym tegorocznym Programie Certyfikacji Top Employers: to wyjątkowe wyniki certyfikowanych Top Employers 2023. Ci pracodawcy zawsze pokazywali, że zależy im na rozwoju i dobrobycie swoich pracowników. W ten sposób wspólnie wzbogacają świat pracy. Z dumą ogłaszamy i świętujemy tegoroczne grono wiodących pracodawców zorientowanych na ludzi: Top Employers 2023 – powiedział David Plink, dyrektor generalny Instytutu Top Employers.

Tytuł Top Employer przyznawany jest wyłącznie organizacjom, których oferta dla pracownika spełnia najwyższe międzynarodowe standardy.  Top Employers Institute certyfikuje organizacje na podstawie oceny kwestionariusza zawierającego najlepsze praktyki z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi. Kwestionariusz obejmuje 6 domen, składających się z 20 tematów, między innymi: strategia HR, środowisko pracy, pozyskiwanie talentów, szkolenia i rozwój, well-being, różnorodność i integracja. W ramach programu Top Employers Institute przyznał tytuł lidera w dziedzinie zarządzania zasobami ludzkimi ponad 2000 organizacji w 121 krajach i regionach na pięciu kontynentach.

O Top Employers Intitute

Top Employers Institute jest globalną organizacją, z siedzibą w Amsterdamie, zajmującą się wyłanianiem i nagradzaniem najlepszych pracodawców. To światowy autorytet w zakresie badania praktyk zarządzania zasobami ludzkimi. Pomaga optymalizować najlepsze praktyki wzbogacając środowisko pracy. W ramach programu Top Employers biorące w nim udział organizacje zostają poddane weryfikacji, certyfikacji i uznawane są za pracodawców z wyboru. Założony ponad 30 lat temu Top Employers Institute certyfikował już 2052 organizacje w 121 krajach i regionach. Certyfikowani Top Employers pozytywnie wpływają na życie ponad 9,5 milionów pracowników na całym świecie.

O Emitel

Emitel S.A. to największy operator naziemnej infrastruktury radiowo-telewizyjnej w Polsce.
Od ponad 50 lat dzięki Emitel sygnały telewizji i radia mogą być odbierane we wszystkich polskich domach. Oprócz usług dla nadawców telewizyjnych i radiowych Emitel oferuje infrastrukturę wysokościową dla operatorów telefonii komórkowej, projektuje i instaluje nowoczesne systemy łączności bezprzewodowej, w tym zaawansowane instalacje DAS, uczestniczy w budowie inteligentnych miast w oparciu o technologie IoT i włącza się w prace nad przygotowaniem do budowy sieci 5G w Polsce.

 

17.06.2022

Emitel został doceniony za system zdalnego odczytywania parametrów z wodomierzy dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji we Wrocławiu. Kapituła Konkursu Smart City Awards zwróciła szczególną uwagę, że jest to jeden z największych miejskich projektów Internetu Rzeczy (IoT) w Polsce, a w ramach projektu powstała sieć, która swoim zasięgiem obejmie cały Wrocław.

Nagrodzone rozwiązanie to zbudowanie innowacyjnego systemu zdalnego odczytywania parametrów z wodomierzy dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji (MPWiK). To pierwszy na taką skalę miejskich projektów Internetu Rzeczy (IoT) w Polsce, który docelowo obejmować będzie nawet ponad 70 tys. liczników. Dostarczone rozwiązania zapewnią także rozszerzoną łączność z urządzeniami zlokalizowanymi w trudno dostępnych lokalizacjach, takimi jak głębokie studnie, czy też piwnice. Do realizacji projektu sieci Emitel stosuje technologię LoRaWAN, która już wcześniej z powodzeniem była wykorzystywana przez spółkę przy wdrożeniach z zakresu IoT w innych miastach. Wdrożenie we Wrocławiu rozpoczęło się w maju 2021 roku.

Cieszy mnie nagroda dla Emitel za wdrożone rozwiązanie przygotowane dla MPWiK. To docenienie naszych inteligentnych rozwiązań z zakresu smart city, które wdrożyliśmy już w kilku miastach. W ramach rozwoju tego obszaru udostępniamy samorządom sieci umożliwiające wdrażanie rozwiązań, które mogą przede wszystkim przynieść korzyść mieszkańcom, a także zbierać cenne informacje dla służb miejskich. Każdego dnia pojawiają się nowe pomysły i rozwiązania z zakresu IoT i smart city, które mogą znacząco poprawić funkcjonowanie miast i ich mieszkańców w wielu aspektach. Emitel dzięki rozwiniętej w całej Polsce infrastrukturze i efekcie synergii z pozostałymi projektami może wdrażać te rozwiązania na terenie całego kraju – powiedział Maciej Staszak, Wiceprezes Zarządu Emitel S.A.

Pandemia koronawirusa przyspieszyła realizację projektów, które nie tylko umożliwiają obniżenie kosztów i zwiększenie efektywności, ale też wpływają na poprawę jakości życia mieszkańców i wspierają cele ochrony środowiska naturalnego. Nowatorskie rozwiązania pozwalają wykorzystać potencjał technologii w budowie inteligentnych miast. Technologie Internetu Rzeczy (IoT) są kluczowe dla ich budowy. Nowoczesne miasta mają być przyjazne dla środowiska i jego mieszkańców. Rozwiązania przygotowane przez Emitel wpisują się w wyzwania, przed jakimi dzisiaj stają miasta w Polsce.

Konkurs Smart City Awards ma na celu popularyzację osobowości i przedsięwzięć, które w znaczący sposób przyczyniły się do promocji rozwiązań, służących budowie inteligentnych miast w Polsce, oraz miast realizujących tę ideę. Wyróżnienia skierowane są zarówno do przedstawicieli sektora biznesowego, jak i administracji lokalnej, którzy poprzez realizowane projekty, z wykorzystaniem innowacyjnych rozwiązań i strategii zarządzania, przyczyniają się do wzrostu konkurencyjności polskich miast, gospodarki i biznesu.

Kapituła Konkursu Smart City Awards:

 • Maciej Bluj – Przewodniczący Rady Programowej, Ekspert w dziedzinie rozwiązań smart city, Wiceprezydent Miasta Wrocławia w latach 2007 – 2018
 • Witold Abramowicz – Profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
 • Szymon Ciupa – Ekspert Smart City i GIS, smartcity-expert.eu
 • Jan Czajkowski -Współprzewodniczący Zespołu Społeczeństwa Informacyjnego Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, Związek Miast Polskich
 • Bartosz Dominiak -Zastępca Burmistrza Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy,
 • Adam Jędrzejewski -Founder & CEO, Stowarzyszenie Mobilne Miasto
 • Julia Kozak – Partner, THINK TANK
 • Tomasz Kulisiewicz – Ekspert, Ośrodek Studiów nad Cyfrowym Państwem
 • Bożena Lublińska-Kasprzak – Ekspert ds. przedsiębiorczości i innowacji, Członek Rady Uczelni w SGH, Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w latach 2009-2016
 • Aneta Pernak – Wiceprezes Zarządu, MM Conferences
 • Bartosz Piziak – Kierownik Laboratorium Innowacji Miejskich – Urban Lab, Instytut Rozwoju Miast i Regionów
 • Marek Wąsowski – Dyrektor Biura Konsorcjum Smart Power Grids Polska, Politechnika Wrocławska
 • • Piotr Zesiuk – Prezes Zarządu, MM Conferences.

 

02.06.2022

Tygodnik „Polityka”, firma doradcza Deloitte oraz Forum Odpowiedzialnego Biznesu już po raz 11. wyróżnili polskich liderów zrównoważonego rozwoju i ESG w ramach inicjatywy Listki CSR POLITYKI. Organizatorzy konkursu przyznali Emitel Srebrny Listek CSR, doceniając działania firmy w zakresie zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska, społecznej odpowiedzialności i ładu korporacyjnego.

– Srebrny Listek CSR Polityki to dla nas bardzo ważne wyróżnienie, potwierdzające, że nasze działania są doceniane przez ekspertów w dziedzinie zrównoważonego rozwoju. Pod koniec marca br. opublikowaliśmy raport ESG za rok 2021 – po raz pierwszy zostały on przygotowany w oparciu o międzynarodowy standard raportowania GRI. W ubiegłym roku zatwierdziliśmy też Politykę ESG na lata 2021 – 2025, definiującą główne cele naszej działalności w obszarze środowiska naturalnego, społecznej odpowiedzialności oraz ładu korporacyjnego. Są to: dbałość o krajobraz, bioróżnorodność i ochronę siedlisk, poprawa efektywności energetycznej, minimalizacja wpływu na otoczenie, zrównoważona gospodarka odpadami oraz troska o relacje międzyludzkie. To najlepszy dowód, że kwestia zrównoważonego rozwoju ma dla nas duże znaczenie – powiedział Andrzej J. Kozłowski, Prezes Zarządu Emitel S.A.

Srebrnymi Listkami CSR POLITYKI nagrodzono przedsiębiorstwa, które w swojej codziennej działalności deklarują uwzględnianie większości kluczowych rozwiązań z zakresu zrównoważonego rozwoju, wdrażają najwyższej jakości rozwiązania oraz ujawniają informacje związane ze swoją działalnością. Oceny w konkursie zostały przyznane na podstawie analizy wypełnionej przez firmy ankiety, opracowanej według wytycznych normy ISO 26000. Złoty Listek CSR POLITYKI trafił do 21 firm, Srebrny Listek do 27, a Biały Listek do 35 przedsiębiorstw.

W tym roku redakcja wprowadziła też nową kategorię – Zielony Listek CSR. Wyróżnione zostały nim firmy, dla których redukcja negatywnego wpływu na klimat, zapobieganie zmianom klimatu oraz adaptacja do tych warunków są kluczowymi elementami strategicznych działań w biznesie oraz w relacjach z interesariuszami.

 

20.01.2022

Emitel zdobył tytuł Top Employer Polska 2022, przyznawany przez Top Employers Institute najlepszym pracodawcom w Polsce. Uzyskanie tego prestiżowego certyfikatu już trzeci rok z rzędu potwierdza, że Emitel utrzymuje wysokie standardy zarządzania zasobami ludzkimi i reaguje na dynamikę zmian na rynku pracy.

Stałe podnoszenie standardów zarządzania kapitałem ludzkim, stawianie potrzeb pracowników na pierwszym miejscu, stwarzanie możliwości rozwoju oraz dbałość o dobrostan i bliską komunikację z pracownikami – to kierunki, na których skupia się Emitel. Zdobycie przez firmę już po raz trzeci tytułu Top Employer Polska to potwierdzenie, że przyjęta strategia HR zyskuje uznanie międzynarodowych autorytetów w tej dziedzinie.

Słuchając pracowników i odpowiadając na ich realne potrzeby, Emitel realizuje założenie utrzymania pozycji przyjaznego pracodawcy oraz firmy oferującej atrakcyjne warunki i miejsce pracy. Certyfikat Top Employer, zdobyty przez nas trzeci rok z rzędu potwierdza, że pozostajemy w gronie najlepszych pracodawców w Polsce. To dla nas bardzo ważne, bo to właśnie dzięki naszym pracownikom – najwyższej klasy specjalistom, niezwykle zmotywowanym i zaangażowanym, działającym z ogromną pasją, możemy rozwijać firmę – mówi Andrzej J. Kozłowski, Prezes Zarządu Emitel.

Uzyskanie certyfikatu Top Employer poprzedza długi proces walidacyjny i konieczność spełnienia wielu warunków. Badanie kwestionariuszowe obejmujące kluczowe obszary związane z zarządzaniem kapitałem ludzkim jest weryfikowane w oparciu o dowody istnienia odpowiednich procedur, procesów i praktyk. Cały proces certyfikacji kończy niezależny audyt, prowadzony przez audytorów zewnętrznych.

Pomimo trudnego roku, który – podobnie jak ubiegły – z pewnością wywarł wpływ na organizacje na całym świecie, Emitel udowodnił, że w dalszym ciągu priorytetem dla niego jest utrzymanie doskonałych praktyk HR. Stawiając czoła wyzwaniom zmieniającego się świata pracy pozytywnie wpływa na życie swoich pracowników. Cieszymy się, że możemy wspólnie świętować i gratulujemy organizacjom, które w tym roku otrzymały certyfikat Top Employer w swoich krajach – mówi David Plink, CEO Instytutu Top Employers.

Tytuł Top Employer przyznawany jest wyłącznie organizacjom, których oferta dla pracownika spełnia najwyższe międzynarodowe standardy.  Top Employers Institute certyfikuje organizacje na podstawie oceny kwestionariusza zawierającego najlepsze praktyki z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi. Kwestionariusz obejmuje 6 domen, składających się z 20 tematów, między innymi: strategia HR, środowisko pracy, pozyskiwanie talentów, szkolenia i rozwój, well-being, różnorodność i integracja. W ramach programu certyfikowano i nagrodzono ponad 1850 najlepszych pracodawców w 123 krajach i regionach na pięciu kontynentach.

O Top Employers Intitute

Top Employers Institute jest globalnym autorytetem w zakresie badania praktyk zarządzania zasobami ludzkimi. Pomaga optymalizować najlepsze praktyki wzbogacając środowisko pracy. Dzięki programowi certyfikacji Top Employers Institute organizacje biorące udział w programie zostają poddane walidacji, certyfikacji i uznawane są jako pracodawca z wyboru. Top Employers Institute został założony ponad 30 lat temu i certyfikował ponad 1 850 organizacji w 123 krajach i regionach. Certyfikowani Top Employers pozytywnie wpływają na życie ponad 8 milionów pracowników na całym świecie.

04.11.2021

Emitel otrzymał od redakcji Newsweeka certyfikat w kategorii Zmieniamy świat na lepsze, za budowany system zdalnego odczytu wodomierzy dla wrocławskich wodociągów. To nowa kategoria wyróżnień redakcji – B2B, czyli business to business. Przeznaczona dla firm, które choć nie zawsze świadczą usługi indywidualnym klientom – wpływają na jakość ich życia. 

Budowana przez Emitel sieć, swoim zasięgiem obejmie całe miasto, a na licznikach wody zainstalowane zostaną specjalne urządzenia, które umożliwią bezprzewodową komunikację. MPWiK otrzyma dane dotyczące zużycie wody bez konieczności wysyłania w teren pracowników i angażowania klientów. Dzięki temu projektowi będzie można efektywnie zarządzać przepływem wody, co jest niezwykle istotne i przekłada się na realne oszczędności.

To jeden z największych miejskich projektów Internetu Rzeczy (IoT) w Polsce, który docelowo obejmować będzie nawet ponad 70 tys. liczników. Dostarczone rozwiązania zapewnią także rozszerzoną łączność z urządzeniami zlokalizowanymi w trudno dostępnych lokalizacjach, takimi jak głębokie studnie, czy też piwnice. Do realizacji projektu sieci Emitel stosuje technologię LoRaWAN, która już wcześniej z powodzeniem była wykorzystywana przez spółkę przy wdrożeniach IoT w innych miastach.

Rozwiązanie, które Emitel wdraża we Wrocławiu było szyte na miarę dla naszego klienta ponieważ właśnie w ten sposób podchodzimy do projektów z zakresu Internetu Rzeczy. Bazując na naszym know-how oraz bogatym doświadczeniu w budowie rozwiązań smart cities jesteśmy w stanie szybko przygotować optymalne rozwiązaniepowiedział Maciej Staszak – Wiceprezes Zarządu – Dyrektor Sprzedaży w Emitel S.A.

Kapituła w uzasadnieniu nadania certyfikatu Świadomy Wybór „Newsweeka” 2021 wskazała, że Emitel otrzymał nagrodę dla systemu zdalnego odczytywania wodomierzy stworzonym dla Miejskiego Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji we Wrocławiu, ponieważ w opinii redakcji ten projekt jest technologią przyszłości w praktyce. Inni nagrodzeni w kategorii Zmieniamy świat na lepsze to:  Stena Recycling za Stena Circular Economy Award oraz firma Zadbano za swoją najbardziej popularną usługę Home Delivery.

W skład Kapituły weszli:

Dariusz Ćwiklak, zastępca redaktora naczelnego i szef działu biznes „Newsweeka”

Renata Kim, szefowa działu społeczeństwo „Newsweeka”

Anna Dygasiewicz-Piwko, dyrektor projektu „Newsweek Living”

Maciej Gajek, dziennikarz „Newsweeka”, opiekun merytoryczny akcji Świadomy Wybór

01.10.2021

Polskie Radio Lublin po raz kolejny rozdało statuetki Złotych MHz. W ten sposób rozgłośnia dziękuje osobom i instytucjom za wsparcie i współpracę.

– To forma wyróżnienia tych, którzy z nami są na co dzień – wyjaśnia prezes Polskiego Radia Lublin, Mariusz Deckert. – To nagroda, która wyróżnia naszych przyjaciół – swoisty radiowy Nobel. Stąd też jej nazwa. Bo ona z jednej strony oznacza megahertz, co związane jest z naszą częstotliwością, ale jako „megahearts” kojarzy się w wielkimi sercami. To nagroda dla ludzi, którzy mają wielkie serce i są z ducha radiowcami.

Na uroczystej Gali wręczenia nagród był obecny Maciej Staszak, który podczas odbierania nagrody powiedział:  – Cieszymy się, jak na co dzień o nas nic się nie mówi, bo wtedy radio gra i wszystko dobrze słychać. Życzymy sobie, żeby grało jak najdłużej i jak najlepiej. Taka nagroda zobowiązuje, żeby dokładać jeszcze większych starań do codziennych działań. Współpraca z Radiem Lublin ma charakter bardzo partnerski, bo wzajemnie się uczymy, kreujemy nowe pomysły.

Nagroda Złotego MHza przyznawana jest od 2018 roku za wsparcie w wypełnianiu misji publicznego nadawcy. Dotychczas statuetki Złotych MHz trafiły m.in. do Krzysztofa Cugowskiego, Mieczysława Jureckiego, Romualda Lipki, Tomasza Zeliszewskiego oraz Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” SA. i Perły Browary Lubelskie.

30.09.2021

Komitet Elektroniki i Telekomunikacji Polskiej Akademii Nauk uhonorował Prezesa Emitel tytułem Lidera Polskiej Teleinformatyki i statuetką „Złotego Cyborga”. Kapituła postanowiła docenić osobisty wkład Pana Andrzeja Kozłowskiego w rozwój usług radiodyfuzji i radiotelekomunikacji w Polsce oraz innowacyjne projekty w obszarze inteligentnych miast. Wręczenie wyróżnień miało miejsce 30 września br. w siedzibie NASK.

Emitel jest wiodącym operatorem naziemnej sieci radiowo – telewizyjnej w Polsce. Jednym z najważniejszych projektów realizowanych obecnie jest zmiana zakresu częstotliwości nadawania telewizji naziemnej (tzw. refarming 700MHz), połączony z procesem przejścia na nowy standard nadawania DVB-T2/HEVC. Emitel zwiększa również zasięg cyfrowego radia DAB+ dla Polskiego Radia. Po uruchomieniu nowych nadajników w 2020 r., obecnie 41 cyfrowych emisji dociera do blisko 70% populacji Polski. Spółka rozbudowuje również infrastrukturę telekomunikacyjną na potrzeby operatorów komórkowych, a także wdraża rozwiązania w zakresie inteligentnych miast oparte o technologię Internetu Rzeczy.

Ta nagroda jest dla mnie szczególnie ważna, ponieważ została przyznana przez środowisko naukowe w dziedzinie telekomunikacji. Serdecznie dziękuję Kapitule konkursu za to wyróżnienie. Współpraca ze środowiskiem naukowym i akademickim jest dla mnie osobiście bardzo istotna. Dlatego angażujemy się w realizację programów rozwojowych i stypendialnych, także w ramach mojego przewodnictwa w Radzie Fundacji Wspierania Rozwoju Radiokomunikacji i Technik Multimedialnych przy Politechnice Warszawskiej – powiedział Andrzej J. Kozłowski – Prezes Zarządu Emitel S.A

„Złote Cyborgi” to nagrody przyznawane od 1998 roku podczas posiedzeń Komitetu Elektroniki i Telekomunikacji PAN. Ich laureatami są osobistości wyróżniające się w branży telekomunikacyjnej i teleinformatycznej, mające w swoim dorobku sukcesy na polu naukowym lub menadżerskim. Statuetka to dowód uznania dla działalności na rzecz branży teleinformatycznej w Polsce. Przyznająca nagrodę Kapituła Złotego Cyborga działa pod przewodnictwem prof. Józefa Woźniaka – Przewodniczącego Sekcji Telekomunikacji KEiT PAN.

24.06.2021

Emitel otrzymał wyróżnienie w kategorii Przemysł 4.0 za zrealizowany projekt Smart City w Piasecznie. Spółka we współpracy z Urzędem Miasta i Gminy Piaseczno zaprojektowała i zbudowała sieć oraz skonfigurowała i dostarczyła czujniki na potrzeby rozwiązań inteligentnego miasta.

Nagrody przyznano w dwóch konkurencjach: „Hit Roku 2021” i „Lider 2020”. W grupie pierwszej zostały nagrodzone najlepsze rozwiązania, które w roku 2021 są lub będą dostępne, a w drugiej – instytucje i firmy, która w minionym roku dokonały spektakularnego wdrożenia w obszarze nowych technologii. W pierwszej konkurencji nacisk położony jest na przyszłość, na trendy i możliwości, które mogą zostać zrealizowane, w drugiej dominuje stan obecny, czyli technologiczna teraźniejszość w jej najlepszym wydaniu. Liderów wyłoniono w trzech kategoriach: Bankowość, Ubezpieczenia i inne instytucje finansowe oraz Przemysł 4.0, a Hity w dwóch – w Bankowości oraz w Ubezpieczeniach i innych instytucjach finansowych.

Kategoria – Przemysł 4.0, w której Emitel otrzymał wyróżnienie – obejmuje podmioty z sektora przemysłowego, zajmujące się produkcją lub dystrybucją (w szczególności z branży chemicznej, mechanicznej, motoryzacyjnej, elektronicznej, paliwowej, energetycznej, metalurgicznej, elektromaszynowej), które w 2020 r. wprowadziły rozwiązania i produkty informatyczne oparte na innowacjach. Tak jak w poprzednich kategoriach, ich celem powinna być bardziej efektywna obsługa klientów, poprawienie działalności firmy zgłaszającej wdrożenie, wprowadzenie nowych produktów albo poszerzenie oferty.

– Wdrażanie koncepcji Smart City może stanowić istotną siłę napędową polskiej gospodarki, przynosząc wymierne korzyści dla mieszkańców, jednostek administracji publicznej, oraz przedsiębiorstw – powiedział Maciej Staszak – Wiceprezes Zarządu Emitel S.A. – Niezwykle mnie cieszy, że Emitel dysponuje rozwiązaniami, które w znaczący sposób przyczyniają się do rozwoju miast w Polsce przez stosowanie nowych technologii i rosnącego zaufania do internetu rzeczy – dodał Maciej Staszak.

Nagrody w obu konkursach są przyznawane przez Kapitułę, która ocenia rozwiązania zgłoszone przez firmy i instytucje pod kątem ich innowacyjności, a także wykorzystania nowoczesnych koncepcji i produktów informatycznych w wielu dziedzinach gospodarki – od sfery usług i obsługi klienta po działalność produkcyjną. Wśród wyróżnionych firm znalazły się również Lotnisko Chopina w Warszawie oraz Polska Agencja Żeglugi Powietrznej.

Konkursy technologiczne „Gazety Bankowej” należą do plebiscytów z najdłuższą tradycją na polskim rynku cyfrowym. Tegoroczna edycja konkursu „Lider” był już 19. z kolei, a „Hit” –14. Celem TechnoBiznesu jest ukazanie ważnej roli technologii w funkcjonowaniu firm, jej znaczenia w zdobywaniu korzyści biznesowych, w osiąganiu przewagi konkurencyjnej, a także rosnącego udziału w rozwoju zarówno gospodarki krajowej, jak i rynku high-tech.