zmiana

18.07.2023

Emitel podpisał nową umowę kredytową z konsorcjum banków, w ramach której zapewnił sobie finansowanie do kwoty 1,57 mld zł, uwzględniające kredyt terminowy, kredyt inwestycyjny oraz kredyt rewolwingowy. Kredyt będzie udzielony przez grupę banków wspierających spółkę, do której dołączyły nowe instytucje finansowe, zapewniające możliwość osiągnięcia najbardziej korzystnych warunków.

Transze kredytu terminowego zostaną przeznaczone na spłatę zadłużenia wynikającego z podpisanej w 2020 r. umowy kredytowej, a transze inwestycyjna i rewolwingowa do sfinansowania działalności operacyjnej spółki i inwestycji związanych z planami rozwojowymi i dalszymi akwizycyjnymi. Umowa będzie obowiązywać do drugiej połowy 2030 roku. Zamknięcie transakcji i uruchomienie finansowania nastąpi po spełnieniu standardowych dla tego typu kredytów warunków zawieszających.

– Cieszymy się ze wsparcia i docenienia, jakie Emitel otrzymał od wiodących banków w Europie. Emitel jest bardzo dobrze zarządzaną spółką, nieustannie osiągającą znakomite wyniki. Z dużą pewnością patrzymy na dalszy rozwój spółki, który będziemy wspierać, oraz na dobrą współpracę z instytucjami finansującymi Emitel – powiedział Steven Marshall, przewodniczący Rady Nadzorczej Emitel S.A.

Emitel w ostatnich latach realizował szereg strategicznych projektów, które pochłonęły istotne nakłady inwestycyjne. Jednym z najważniejszych, a jednocześnie najbardziej złożonych projektów, był proces refarmingu pasma 700 MHz i zmiany standardu nadawania naziemnej telewizji cyfrowej. Realizowany przez ponad 3 lata projekt ma fundamentalne znaczenie dla rynku telewizyjnego i przyszłości platformy telewizji naziemnej w Polsce. Emitel z powodzeniem realizował również strategię w zakresie segmentu wynajmu infrastruktury telekomunikacyjnej, konsekwentnie powiększając portfel obiektów wysokościowych. W czerwcu br. Emitel nabył spółkę ATC Polska, dysponującą 65 nowoczesnymi wieżami telekomunikacyjnymi. Obecnie spółka posiada 667 obiektów wysokościowych i zamierza nadal rozwijać bazę obiektów w Polsce, nie wyklucza również dalszych akwizycji w tym i innych obszarach.

– Strategia finansowania działalności Emitel zakłada sukcesywne obniżanie wskaźników zadłużenia spółki, jednocześnie zapewniając środki na dalszy rozwój. Uzyskaliśmy korzystne warunki dla spółki, które dają nam przestrzeń do skutecznego prowadzenia działalności przez kolejne lata. Dziękuję wszystkim instytucjom finansującym za obdarzenie nas zaufaniem i pozytywną ocenę strategii i planów rozwoju spółki w horyzoncie czasowym wykraczającym poza obecną dekadę – powiedział Maciej Pilipczuk, CFO Członek Zarządu Emitel S.A.

W skład konsorcjum, z którym została podpisana umowa, weszły: Bank Citi Handlowy w Warszawie S.A., PKO Bank Polski S.A., Bank Gospodarstwa Krajowego, PZU S.A., Bank Pekao S.A. (działający również jako Agent Kredytowy oraz Agent Zabezpieczeń), DNB Bank ASA, BNP Paribas Bank Polska S.A., Credit Agricole Bank Polska S.A., Bank Ochrony Środowiska S.A. oraz Alior Bank S.A.

23.06.2023

Emitel został wiceliderem branży „Telekomunikacja, technologia, media i rozrywka w XVII edycji Rankingu Odpowiedzialnych Firm 2023”. W klasyfikacji generalnej spółka znalazła się na 12. miejscu. Wyniki tegorocznego Rankingu Odpowiedzialnych Firm oraz Startupów Pozytywnego Wpływu ogłoszono podczas gali, która odbyła się 22 czerwca w siedzibie Akademii Leona Koźmińskiego. Organizatorem gali był Koźmiński Business Hub, działający w ramach Akademii Leona Koźmińskiego.

Podstawą do stworzenia zestawień Rankingu Odpowiedzialnych Firm jest ankieta, którą firmy wypełniają zgodnie z zasadami należytej staranności i etyki zawodowej. Rankingowi towarzyszą zestawienia branżowe, analizy wyników, komentarze ekspertów, opis metodologii, artykuły związane z tematyką CSR, studia przypadków, w tym informacje o firmach, które zajmują czołowe miejsca w zestawieniu, bądź w inny sposób wyróżniają się osiągnięciami w zakresie odpowiedzialności biznesu.

– Społeczna odpowiedzialność biznesu jest integralnym elementem strategii Emitel. Od lat koncentrujemy się na odpowiedzialnym zarządzaniu i realizacji naszych usług z pozytywnym wpływem środowiskowym i społecznym. Docenienie naszych działań w zakresie ESG w Rankingu Odpowiedzialnych Firm to powód do dumy oraz motywacja do dalszego działania dla wszystkich pracowników Emitel– powiedział Andrzej J. Kozłowski, Prezes Zarządu Emitel S.A.

W tym roku poziom ankiety był ponownie bardzo wysoki, a pytania były bardziej wymagające niż w zeszłorocznej edycji Rankingu Odpowiedzialnych Firm. W ankiecie zawarto w tym roku 60 pytań, w tym 10 dotyczących konkretnych wskaźników ilościowych. Warto jednak dodać, że choć pytania stawiały poprzeczkę jeszcze wyżej niż przed rokiem, to jednak bardzo wiele działających w Polsce firm zdołało uzyskać ponad połowę punktów, a znaleźć się w czołowej dziesiątce można było tylko wtedy, gdy zgromadziło się więcej niż 75 proc. możliwych do zdobycia punktów – podsumowali publikację XVII Raportu Odpowiedzialnych Firm jego organizatorzy.

Ranking Odpowiedzialnych Firm, opublikowany po raz pierwszy w 2007 roku, to jedyne zestawienie największych spółek w Polsce, ocenianych pod kątem, jakości odpowiedzialnego zarządzania zgodnie z wytycznymi ESG. Partnerem ROF 2023 jest Forum Odpowiedzialnego Biznesu, a partnerem merytorycznym, odpowiedzialnym za przegląd odpowiedzi, jest Deloitte. Zestawienie przygotowali: prof. Bolesław Rok z Centrum Badań Przedsiębiorczości Pozytywnego Wpływu Akademii Leona Koźmińskiego oraz Jarosław Horodecki, redaktor i wydawca.

Łącznie w Rankingu Odpowiedzialnych Firm wzięło udział już ponad 250 największych firm działających na polskim rynku. Ranking umożliwia porównanie wyników w poszczególnych obszarach zarządzania pomiędzy firmami, a także jest cennym instrumentem ułatwiającym porządkowanie i rozwój strategii odpowiedzialności biznesu.

Rankingowi Odpowiedzialnych Firm towarzyszył – podobnie jak w ubiegłych latach – projekt „Startupy Pozytywnego Wpływu”, który wyłonił 25 społecznie innowacyjnych startupów działających na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju.

14.06.2023

Tygodnik „Polityka”, firma doradcza Deloitte oraz Forum Odpowiedzialnego Biznesu po raz 12. wyróżnili polskich liderów zrównoważonego rozwoju i ESG w ramach zestawienia Listki CSR POLITYKI – jednej z najstarszych tego typu inicjatyw na rynku. Jej organizatorzy drugi rok z rzędu przyznali Emitel Srebrny Listek CSR, doceniając działania firmy w zakresie zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska, społecznej odpowiedzialności i ładu korporacyjnego. Spółka znalazła się również wśród liderów wyróżnionych za dobre praktyki – uznanie zdobyły projekty firmy z obszaru Smart City.

– Kwestia zrównoważonego rozwoju ma dla nas duże znaczenie. Główne cele naszej działalności w obszarach środowiska naturalnego, społecznej odpowiedzialności oraz ładu korporacyjnego definiuje nasza Strategia ESG na lata 2021–2025. Wśród najważniejszych priorytetów znajdują się  dbałość o krajobraz, bioróżnorodność i ochronę siedlisk, poprawa efektywności energetycznej, minimalizacja wpływu na otoczenie, zrównoważona gospodarka odpadami oraz troska o relacje międzyludzkie. Zdobyty przez Emitel po raz drugi z rzędu Srebrny Listek CSR POLITYKI to najlepszy dowód, że nasze działania z zakresu zrównoważonego rozwoju są dostrzegane i pozytywnie oceniane  przez ekspertów– powiedział Andrzej J. Kozłowski, Prezes Zarządu Emitel S.A.

Srebrnymi Listkami CSR POLITYKI nagrodzono przedsiębiorstwa, które w swojej codziennej działalności deklarują uwzględnianie większości kluczowych rozwiązań z zakresu zrównoważonego rozwoju, wdrażają najwyższej jakości rozwiązania oraz ujawniają informacje związane z ich działalnością w obszarze ESG. Oceny w konkursie przyznano na podstawie analizy opartej na wypełnionej przez firmy ankiecie, opracowanej według wytycznych normy dotyczącej podstawowych zasad społecznej odpowiedzialności ISO 26000 oraz w stosunku do Europejskich Standardów Raportowania Zrównoważonego Rozwoju i najnowszych trendów ESG. Złoty Listek CSR Polityki trafił do 23 firm, Srebrny Listek do 35, a Biały Listek do 46 przedsiębiorstw. Natomiast Zielony Listek CSR trafił do 19 firm, dla których redukcja negatywnego wpływu na klimat, zapobieganie zmianom klimatu oraz adaptacja do tych warunków są kluczowymi elementami strategicznych działań w biznesie oraz w relacjach z interesariuszami.

Listkom CSR POLITYKI towarzyszy również przegląd inicjatyw wspierających realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju. W tym roku, podobnie jak w poprzednim, firmy zostały poproszone o podzielenie się dobrymi praktykami, które dotyczą Celu 12, dotyczącego odpowiedzialnej konsumpcji i produkcji oraz Celu 13, dotyczącego ochrony środowiska naturalnego i klimatu. Wśród wyróżnionych dobrych praktyk znalazły się również projekty Emitel z obszaru Smart City, które pomagają samorządom i miejskim spółkom stworzenie nowoczesnych miast przyjaznych nie tylko dla mieszkańców, ale i dla środowiska. W obszarze Smart City Emitel udostępnia klientom kompleksowe rozwiązania oparte o technologię LoRaWAN, która zapewnia bezprzewodową komunikację dalekiego zasięgu o małej mocy. Zaawansowane rozwiązania spółka wdrożyła już w kilku miastach, m.in. we Wrocławiu i Piasecznie.

01.06.2023

Emitel S.A. nabył spółkę zależną American Tower Corporation w Polsce (ATC Polska)

 

Portfel ATC Polska składa się z 65 nowoczesnych wież, które są wynajmowane wiodącym operatorom telefonii komórkowej na podstawie umów z długimi okresami najmu (średnio 14 lat pozostających w umowach najmu) oraz czynszami indeksowanymi wskaźnikiem powiązanym z inflacją. Portfel wież jest rozmieszczony w atrakcyjnych lokalizacjach, które uzupełniają istniejącą sieć Emitel i mają niski wskaźnik obciążenia, zapewniając dostępne miejsce dla kolejnych klientów.

Nabycie ATC Polska zwiększa całkowity portfel wież Emitel do 667, z czego ponad 635 udostępnianych jest pod sprzęt telekomunikacyjny klientów firmy. Umacnia to pozycję Emitel w segmencie infrastruktury telekomunikacyjnej, w którym spółka jest wiodącym niezależnym operatorem, świadczącym usługi hostingu i inne usługi dla operatorów telefonii komórkowej, takich jak Orange, Play, Polkomtel i T-Mobile.

Andrzej Kozłowski, Prezes Zarządu Emitel, powiedział: „Przejęte wieże są wysoce komplementarne z portfolio Emitel. Transakcja pozwoli nam pogłębić nasze relacje z operatorami komórkowymi i wzmocnić nasz szybko rozwijający się segment infrastruktury telekomunikacyjnej”.

Emitel jest największym operatorem naziemnej telewizji cyfrowej (DTT) oraz platform IPTV, głównym dostawcą usług w zakresie emisji radiowych oraz wiodącym niezależnym dostawcą neutralnej technologicznie infrastruktury telekomunikacyjnej w Polsce.

06.04.2023

Emitel w opublikowanym właśnie raporcie podsumował działania, które podjął w 2022 roku w obszarach ESG, czyli ochrony środowiska naturalnego, społecznej odpowiedzialności i ładu korporacyjnego.

Rok 2022 był bardzo intensywny dla Emitel, zarówno pod względem strategicznym, jak i operacyjnym. Spółka zyskała nowego właściciela – Cordiant Digital Infrastructure Limited – fundusz inwestujący w aktywa infrastruktury cyfrowej w Wielkiej Brytanii, Europie i Ameryce Północnej. Z kolei w połowie roku Emitel zakończył refarming pasma 700 MHz i zmianę standardu nadawania naziemnej telewizji cyfrowej. Był to jeden z najbardziej złożonych i wymagających projektów w historii spółki, nad którym pracowało blisko 300 ekspertów przez 130 tysięcy roboczogodzin.

Dbałość o środowisko, społeczeństwo i ład korporacyjny to standardy, według których funkcjonują liderzy biznesu. Takie idee są także istotne dla spółki, co zostało zauważone, ponieważ Emitel w cyklicznym badaniu GRESB (Global Real Estate Sustainability Benchmark) znalazł się wśród najlepszych firm spośród 649 uczestniczących w badaniu, zdobywając 93 punkty i zajmując 5. miejsce w swojej kategorii.

– Odpowiedzialność społeczna, troska o środowisko naturalne, poszanowanie i przestrzeganie najwyższych standardów w zakresie ładu korporacyjnego od lat są naszym priorytetem. Stawiamy na rozwój naszych pracowników, zwracając szczególną uwagę na inicjatywy wspierające równość szans w ramach wewnętrznych awansów, czy wyrównywanie wynagrodzeń kobiet i mężczyzn. Aktywnie angażujemy się w akcje charytatywne i wolontariat pracowniczy. Od lat stawiamy też na współpracę z nauką, wspieramy wybrane wydarzenia kulturalne i inicjatywy sportowe. Tradycyjnie te działania chcieliśmy przybliżyć w corocznym raporcie ESG – powiedział Andrzej J. Kozłowski, Prezes Zarządu Emitel S.A.

W ubiegłym roku spółka podejmowała liczne inicjatywy w zakresie wsparcia dla ogarniętej wojną Ukrainy i przebywających w Polsce uchodźców. Współpracując z polskimi nadawcami Emitel uruchomił emisje radiowe oraz telewizyjne w języku ukraińskim oraz zaadaptował jeden z budynków administracyjnych w Poznaniu, z którego korzystają matki z dziećmi szukające schronienia przed wojną. Co istotne, prace wykończeniowe wykonali sami pracownicy Emitel w ramach wolontariatu pracowniczego. Przekazanie kilku partii urządzeń radiotelekomunikacyjnych na potrzeby odbudowy sieci nadawczej w Ukrainie umożliwiło wznowienie i utrzymanie stabilnej transmisji sygnału telewizyjnego na wyzwolonych terenach Ukrainy.

Emitel stale podnosi standardy zarządzania kapitałem ludzkim. Za dbałość o dobrostan pracowników, bliską komunikację oraz stwarzanie im możliwości rozwoju Emitel już po raz czwarty został wyróżniony tytułem Top Employer Polska. Z kolei Forum Odpowiedzialnego Biznesu w swoim raporcie przedstawiło kolejne dobre praktyki CSR podejmowane przez Emitel takie jak: przeciwdziałanie niewłaściwym zrachowaniom i nadużyciom, równe szanse w miejscu pracy, bezpieczeństwo i higiena pracy, dialog społeczny wewnątrz firmy, rozwój i edukacja, digitalizacja miejsca pracy, Akademia Mindfullnes czy promocja zdrowia. Srebrny Listek CSR trafił do spółki za działania firmy w zakresie zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska, społecznej odpowiedzialności i ładu korporacyjnego.

Raport dostępny pod linkiem: https://www.emitel.pl/wp-content/uploads/2023/04/Raport-ESG_Emitel_2022.pdf

 

04.04.2023

W związku z dobiegającą końca kadencją Członków Zarządu Spółki, Rada Nadzorcza Emitel S.A. reprezentująca  Cordiant Digital Infrastructure Limited podjęła decyzję o powołaniu na okres nowej, 5-letniej kadencji panów Andrzeja J. Kozłowskiego, Macieja Staszaka oraz Jerzego Godka.

Cordiant Digital Infrastructure Limited sfinalizował transakcję  przejęcia 100% udziałów Emitel S.A. w listopadzie 2022 roku.  Notowany na giełdzie papierów wartościowych w Londynie fundusz (CORD) inwestuje głównie w aktywa cyfrowe – centra danych, sieci światłowodowe oraz obiekty nadawcze i wieże telekomunikacyjne w Europie i Ameryce Północnej. W skład Rady Nadzorczej Emitel wchodzą: Steven Marshall (Przewodniczący Rady Nadzorczej), Mark Tiner, David Kippen oraz Kevin Moroney.

W związku z dobiegającą końca kadencją trzech członków Zarządu – panów Andrzej J. Kozłowskiego, Macieja Staszaka oraz Jerzego Godka, Rada Nadzorcza postanowiła o ich ponownym powołaniu na okres kolejnej pięcioletniej kadencji do dnia 31 grudnia 2028 roku. Kadencja Pana Macieja Pilipczuka powołanego w skład Zarządu z dniem 3 stycznia 2022 roku, wygasa 31 grudnia 2027 roku.

W skład Zarządu Emitel S.A. wchodzą:

  1. Andrzej J. Kozłowski – pełniący funkcję Prezesa Zarządu
  2. Maciej Staszak – pełniący funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. Sprzedaży
  3. Jerzy Godek – pełniący funkcję Członka Zarządu ds. Techniki
  4. Maciej Pilipczuk – pełniący funkcję Członka Zarządu ds. Finansów

Emitel S.A. to największy operator naziemnej infrastruktury radiowo-telewizyjnej w Polsce. Od ponad 50 lat dzięki Emitel sygnały telewizji i radia mogą być odbierane we wszystkich polskich domach. Oprócz usług dla nadawców telewizyjnych i radiowych Emitel oferuje infrastrukturę wysokościową dla operatorów telefonii komórkowej, projektuje i instaluje nowoczesne systemy łączności bezprzewodowej, w tym zaawansowane instalacje DAS, uczestniczy w budowie inteligentnych miast w oparciu o technologie IoT i włącza się w prace nad przygotowaniem do budowy sieci 5G w Polsce.

20.03.2023

Na mocy podpisanej umowy Emitel wraz z Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) przeprowadzą pilotażowe wdrożenie systemu emisji spotów reklamowych w modelu DAI. W trakcie projektu testowana będzie funkcjonalność i efektywność systemu. Zakres testów obejmie wybrane rodzaje cyfrowych platform telewizyjnych w Polsce. Implementacja rozpocznie się w drugiej połowie marca.

Emitel od wielu lat rozwija produkty tzw. telewizji hybrydowej, w tym rozwiązania typu Addressable TV.  Jednym z takich rozwiązań jest platforma DAI (ang. Dynamic Ad Insertion), która umożliwia m.in. umieszczanie określonych spotów w blokach reklamowych na bazie wcześniej zdefiniowanych kryteriów. W praktyce oznacza to, że widzowie oglądając dany kanał telewizyjny, podczas emisji bloku reklamowego zobaczą różne spoty reklamowe. Rozwiązanie to daje możliwość pokazania na ekranach telewizorów, w tym samym czasie, w ramach przekazu telewizyjnego różnych treści dostosowanych do widza (warunkiem jest podłączenie odbiornika telewizyjnego do internetu).

Celem GPW jest zbudowanie kompleksowej platformy technologicznej, która umożliwiać będzie realizację usługi dynamicznej podmiany reklam telewizyjnych, czyli DAI. System ma docelowo działać w naziemnej telewizji cyfrowej, sieciach kablowych oraz na platformach streamingowych. Umożliwi on nadawcom telewizyjnym podmianę telewizyjnych spotów reklamowych na dopasowane do zainteresowań odbiorcy. Razem z Emitel rozpoczynamy wdrożenie i testy funkcjonalności systemu. Podmiana reklamy będzie dokonywać się na dekoderach po to, aby docelowo zbudować zasięg ogólnopolski i pozwolić reklamodawcom na projektowanie kampanii i dopasowywanie treści poprzez nasz system. To podstawowy wyróżnik naszego projektu. Sprawdzając różne technologie, chcemy mieć pewność, że będziemy w stanie zbudować jak największy zasięg urządzeń u różnych operatorów, na obszarze całego kraju – podkreślił Maciej Stanecki, Wiceprezes Zarządu GPW DAI S.A.

Dzięki systemowi kampanie reklamowe będą docierać do konkretnych odbiorców, którzy spełnią określone kryteria segmentacji. Wykorzystanie tej technologii do emisji reklam może w przyszłości stanowić atrakcyjną wartość dodaną dla reklamodawców, którzy na wzór rozwiązań już dostępnych w internecie będą mogli efektywniej realizować kampanie reklamowe.

W pierwszej kolejności odbędzie się pilotażowe wdrożenie systemu emisji spotów reklamowych w modelu DAI – Emitel wspólnie z GPW właśnie podpisały umowę na jego przeprowadzenie. Celem pilotażu będzie przetestowanie funkcjonalności i efektywności systemu DAI na większości platform telewizyjnych w Polsce. W ramach projektu Emitel odpowiada za instalację i konfigurację systemu, który będzie połączony z infrastrukturą udostępnianą przez GPW. Wdrożenie rozwiązania i testy rozpoczną się w drugiej połowie marca i będą obejmować telewizję  naziemną, kablową oraz IPTV. Jeśli testy zakończą się pozytywnie, GPW zamierza uruchomić w kolejnym roku w Polsce komercyjną platformę DAI.

Emitel od kilku lat prowadzi prace dotyczące wdrożenia technologii DAI. Współpracując z nadawcami telewizyjnymi rozumiemy, jak przełomowe może być to rozwiązanie właśnie dla naszych partnerów. Na trudnym rynku reklamy technologia DAI otwiera nowe pole do znacznie efektywniejszego wykorzystywania czasu reklamowego, co powinno przełożyć się na lepsze wyniki finansowe nadawców, a z kolei widzom pozwoli unikać oglądania reklam, którymi nie są zainteresowani. Tym bardziej cieszymy się, że tak poważny gracz jak Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie podejmuje próbę budowy tego rozwiązania na rynku w Polsce oraz że możemy być częścią tego przedsięwzięcia i tworzyć tak nowoczesne rozwiązania w naszym kraju. Warto też podkreślić, że platforma, którą będziemy wdrażać, obejmuje swoim zasięgiem wszystkie cyfrowe sposoby dystrybucji kanałów telewizyjnych, a nie tylko naziemną telewizję cyfrową – podkreślił Maciej Staszak, Wiceprezes Zarządu Emitel S.A.

 

16.03.2023

Na zlecenie Miejskiego Zarządu Dróg Emitel zbuduje system monitorowania 1000 miejsc parkingowych w Ostrowie Wielkopolskim. Rozwiązanie oparte na technologii Internetu Rzeczy pomoże kierowcom szybciej odnaleźć wolne miejsca do parkowania.  

Emitel zbuduje sieć i zainstaluje 1000 czujników parkingowych na sześciu parkingach miejskich oraz 10 inteligentnych tablic informacyjnych. Czujniki będą posiadać dwa niezależne systemy detekcji pojazdu na miejscu parkingowym – radarowy oraz magnetyczny. W ramach współpracy z MZD w Ostrowie Wielkopolskim Emitel wdroży też system informatyczny do zarządzania rozwiązaniem.

System monitorowania miejsc parkingowych będzie oparty o sieć LoRaWAN oraz GSM w zakresie komunikacji z tablicami informacyjnymi. Informacje o wolnych miejscach parkingowych będą dodatkowo udostępnione dedykowanym aplikacjom parkingowym.

– Ostrów Wielkopolski chce być miastem inteligentnym, coraz bardziej przyjaznym mieszkańcom. Wdrażając taki system nie tylko poprawiamy jakość życia mieszkańców, ale również tworzymy infrastrukturę pozwalającą na lepsze zarządzanie miastem. System będzie ułatwiał znalezienie miejsca parkingowego. W miarę potrzeb będzie mógł być rozbudowywany – powiedział Mikołaj Kostka, wiceprezydent Ostrowa Wielkopolskiego.

Budowa systemu kosztować będzie prawie 1,7 mln złotych. Pieniądze w całości pochodzą ze środków Unii Europejskiej, z projektu pn. „E-Ostrów 2050 – Miasto Ekologiczne, Energetyczne, Ekonomiczne”, oraz z budżetu państwa.

– Niezwykle nas cieszy, że Ostrów Wielkopolski zdecydował się na budowę systemu, który doskonale sprawdza się już w innych miejscach w Polsce. Jesteśmy przekonani, że realizacja koncepcji Inteligentnych Miast może stanowić wymierne korzyści dla mieszkańców, jednostek administracji publicznej oraz przedsiębiorstw prywatnych i jednocześnie dumni, że rozwiązania Emitel w znaczący sposób przyczyniają się do rozwoju Inteligentnych Miast w Polsce. To rozwiązanie pomoże nie tylko w szybszej lokalizacji wolnych miejsc parkingowych, ale też spowoduje, że zmniejszy się ruch samochodów, które krążą  w poszukiwaniu wolnego miejsca, kierowcy zaoszczędzą na paliwie i – co istotne z punktu widzenia ekologii –  zmniejszy się emisja spalin – podkreślił Maciej Staszak, Wiceprezes Zarządu Emitel S.A.

Projekty Smart City wdrożone przez Emitel

Emitel ma duże doświadczenie w zakresie rozwoju rozwiązań Inteligentnych Miast. Jako jedna z pierwszych firm rozpoczął realizację nowatorskich projektów we współpracy z samorządami. W ramach udostępnionej przez spółkę sieci LoRaWAN samorządy mogą wdrażać rozwiązania, które poprawiają standard życia mieszkańców, pomagają w walce z problemem zanieczyszczenia środowiska i wspierają zarządzanie zasobami miejskimi. Zaawansowane inteligentne rozwiązania z zakresu Smart City Emitel wdrożył już w kilku miastach w Polsce.

Ciekawym przykładem może być realizacja we Wrocławiu, gdzie Emitel zbudował innowacyjny system zdalnego odczytu parametrów z wodomierzy dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji (MPWiK). To pierwszy na taką skalę projekt Smart City w Polsce z wykorzystaniem sieci LoRaWAN. W ramach projektu powstała sieć, która swoim zasięgiem objęła cały Wrocław. Emitel zapewnia utrzymanie i obsługę całego systemu. W efekcie spodziewane są m.in. znaczne oszczędności w zarządzaniu infrastrukturą, a także mniejsze obciążenia dla mieszkańców korzystających z usług miejskich wodociągów. Tego typu rozwiązania pozwalają nawet na indywidualną kontrolę zużycia wody przez każde gospodarstwo domowe, np. przy użyciu prostej aplikacji na smartfona.

01.02.2023

Oficjalny start szóstego multipleksu naziemnej telewizji cyfrowej

Telewizja Polska S.A.  31 stycznia 2023 roku podpisała umowę ze spółką Emitel S.A., operatorem technicznym naziemnej infrastruktury nadawczej, na usługę transmisji sygnału multipleksu szóstego. Umowa została zawarta na cztery lata i wchodzi w życie 1 lutego 2023 roku. MUX-6 od 1 lutego zastąpił działający do tej pory multipleks testowy naziemnej telewizji cyfrowej.

MUX-6 zasięgiem nadawczym obejmuje 96% populacji kraju. To obok MUX-3 drugi multipleks naziemny, który  zawiera wyłącznie ofertę programową nadawcy publicznego.

Z nowego multipleksu mogą korzystać wszyscy widzowie naziemnej telewizji cyfrowej. – Uruchomienie nowego multipleksu cyfrowego wpisuje się w misję, jaką realizuje Telewizja Polska S.A. w zakresie jak najszerszego udostępniania swojej oferty programowej. W MUX-6 znalazły się między innymi kanały tematyczne takie jak TVP Kultura, TVP Dokument, TVP Kobieta, TVP Polonia, TVP Rozrywka czy TVP Nauka. Wszystkie programy są powszechnie i bezpłatnie dostępne w wysokiej rozdzielczości obrazu (HD). – podkreśla Marcin Klepacki, Dyrektor Biura Dystrybucji TVP S.A.

 – Telewizja naziemna niezmiennie cieszy się olbrzymią popularnością w Polsce. Zmiana technologii nadawania na standard DVB-T2/HEVC znacznie poprawiła jakość obrazu i dźwięku transmitowanych dotychczas programów, a także umożliwiła uruchomienie nowych programów telewizyjnych. Dlatego zachęcamy wszystkich widzów, którzy jeszcze nie dostosowali swoich telewizorów do odbioru nowego standardu do wymiany odbiornika lub zaopatrzenia się w odpowiedni dekoder. Cieszymy się, że Telewizja Polska skorzystała z możliwości poszerzenia oferty programowej i zdecydowała się na współpracę z Emitel  – powiedział Maciej Staszak, Wiceprezes Zarządu Emitel, Dyrektor ds. sprzedaży.

Telewizja Polska wraz z dynamicznie rozwijającym się rynkiem medialnym stale wzbogaca swoją ofertę programową i w celu szerokiego rozpowszechniania tej oferty pozyskała nowe zasoby częstotliwości.

Emisja MUX-6 jest prowadzona z 63 stacji nadawczych. Widzowie naziemnej telewizji cyfrowej mogą wykorzystać swoje dotychczasowe anteny odbiorcze. W przypadku obszarów, na których nie był obecny multipleks testowy TVP S.A., odbiorniki powinny automatycznie wyszukać nowe programy
z MUX-6. Gdyby tak się nie stało, należy przeskanować urządzenie.

Nowe stacje nadawcze, które uzupełnią sieć nadawczą MUX-6 w stosunku do sieci multipleksu testowego to:
Płock/Radziwie, Wałbrzych/Chełmiec, Dobromierz, Różan k. Makowa Mazowieckiego, Gniezno/Dębowiec, Świerczów k. Namysłowa, Skierniewice/Bartniki, Tarnobrzeg/Machów, Włodawa,  Łomża, Kamieńsk/Zwałowisko k. Radomska, Chruszczewka k. Sokołowa Podlaskiego i Sieciechów k. Kutna.

 

17.01.2023

Emitel zdobył prestiżowy tytuł Top Employer Polska 2023, przyznawany przez Top Employers Institute najlepszym pracodawcom w Polsce. Firma uzyskała ten prestiżowy certyfikat już czwarty rok z rzędu, potwierdzając w ten sposób, że utrzymanie wysokich standardów zarządzania zasobami ludzkimi i prowadzenie odpowiedzialnej polityki pracowniczej jest dla niej priorytetem.

Od wielu lat Emitel skupia się na dbałości o dobrostan i bliską komunikację z pracownikami, stałym podnoszeniu standardów zarządzania kapitałem ludzkim, stawianiu potrzeb pracowników na pierwszym miejscu i stwarzaniu im możliwości rozwoju. Przyjęta przez Emitel strategia HR zyskuje uznanie międzynarodowych autorytetów w tej dziedzinie – o czym świadczy przyznanie firmie tytułu Top Employer Polska już po raz czwarty.

Realizując założenie utrzymania pozycji przyjaznego pracodawcy oraz firmy oferującej atrakcyjne warunki i miejsce pracy, wsłuchujemy się w głosy pracowników i odpowiadamy elastycznie na ich realne potrzeby. Uzyskanie przez Emitel po raz kolejny certyfikatu Top Employer potwierdza naszą przynależność do grona najlepszych pracodawców w Polsce. Jest to dla nas niezwykle istotne, bo rozwój naszej firmy opiera się właśnie na naszych pracownikach – znakomitych specjalistach, działających z pasją i zaangażowaniem – powiedział Andrzej J. Kozłowski, Prezes Zarządu Emitel.

Uzyskanie certyfikatu Top Employer poprzedza długi proces walidacyjny i konieczność spełnienia wielu warunków. Badanie kwestionariuszowe obejmujące kluczowe obszary związane z zarządzaniem kapitałem ludzkim jest weryfikowane w oparciu o dowody istnienia odpowiednich procedur, procesów i praktyk. Proces certyfikacji kończy niezależny audyt, prowadzony przez audytorów zewnętrznych.

Wyjątkowe czasy wydobywają z ludzi i organizacji to, co najlepsze. I byliśmy tego świadkami w naszym tegorocznym Programie Certyfikacji Top Employers: to wyjątkowe wyniki certyfikowanych Top Employers 2023. Ci pracodawcy zawsze pokazywali, że zależy im na rozwoju i dobrobycie swoich pracowników. W ten sposób wspólnie wzbogacają świat pracy. Z dumą ogłaszamy i świętujemy tegoroczne grono wiodących pracodawców zorientowanych na ludzi: Top Employers 2023 – powiedział David Plink, dyrektor generalny Instytutu Top Employers.

Tytuł Top Employer przyznawany jest wyłącznie organizacjom, których oferta dla pracownika spełnia najwyższe międzynarodowe standardy.  Top Employers Institute certyfikuje organizacje na podstawie oceny kwestionariusza zawierającego najlepsze praktyki z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi. Kwestionariusz obejmuje 6 domen, składających się z 20 tematów, między innymi: strategia HR, środowisko pracy, pozyskiwanie talentów, szkolenia i rozwój, well-being, różnorodność i integracja. W ramach programu Top Employers Institute przyznał tytuł lidera w dziedzinie zarządzania zasobami ludzkimi ponad 2000 organizacji w 121 krajach i regionach na pięciu kontynentach.

O Top Employers Intitute

Top Employers Institute jest globalną organizacją, z siedzibą w Amsterdamie, zajmującą się wyłanianiem i nagradzaniem najlepszych pracodawców. To światowy autorytet w zakresie badania praktyk zarządzania zasobami ludzkimi. Pomaga optymalizować najlepsze praktyki wzbogacając środowisko pracy. W ramach programu Top Employers biorące w nim udział organizacje zostają poddane weryfikacji, certyfikacji i uznawane są za pracodawców z wyboru. Założony ponad 30 lat temu Top Employers Institute certyfikował już 2052 organizacje w 121 krajach i regionach. Certyfikowani Top Employers pozytywnie wpływają na życie ponad 9,5 milionów pracowników na całym świecie.

O Emitel

Emitel S.A. to największy operator naziemnej infrastruktury radiowo-telewizyjnej w Polsce.
Od ponad 50 lat dzięki Emitel sygnały telewizji i radia mogą być odbierane we wszystkich polskich domach. Oprócz usług dla nadawców telewizyjnych i radiowych Emitel oferuje infrastrukturę wysokościową dla operatorów telefonii komórkowej, projektuje i instaluje nowoczesne systemy łączności bezprzewodowej, w tym zaawansowane instalacje DAS, uczestniczy w budowie inteligentnych miast w oparciu o technologie IoT i włącza się w prace nad przygotowaniem do budowy sieci 5G w Polsce.