Aktualności Zmiana adresu siedziby Spółki

17.08.2017

Uprzejmie informujemy, że z dniem 1 sierpnia 2017 r. zmianie uległ adres siedziby Spółki.

Począwszy od dziś siedziba Emitel Sp. z o.o. mieści się pod następującym adresem:

Emitel Sp. z o.o.
ul. Franciszka Klimczaka 1
02-797 Warszawa