Aktualności Problemy z odbiorem telewizji naziemnej na niewielkich obszarach kraju w dniu 3 maja br

04.05.2018

W dniu 3 maja br., w godzinach wieczornych pojawiły się problemy techniczne w odbiorze telewizji naziemnej na niektórych obszarach kraju. Przyczyną była awaria jednego z urządzeń sieciowych. Specjaliści Emitel szybko zdiagnozowali problem i po przełączeniu na urządzenie zapasowe problem z odbiorem sygnału został wyeliminowany.

W wyniku awarii, w zależności od lokalizacji, odbiorcy kanałów telewizji naziemnej mogli doświadczać chwilowych zakłóceń, np. „zamrażania obrazu” lub w skrajnych przypadkach całkowitego braku obrazu telewizyjnego. Przyczyną problemów była bardzo rzadko spotykana awaria zegara wzorca czasu rzeczywistego (tzw. zegara atomowego). W efekcie, w godzinach pomiędzy 19:16 a 20:34, pojawiały się zakłócenia sygnałów naziemnej telewizji cyfrowej na obszarach tzw. emisji jednoczęstotliwościowych (obszary, w których emisja celem zapewnienia jak największego pokrycia sygnałem prowadzona jest więcej niż z jednego obiektu nadawczego). Zdarzenie dotyczyło emisji trzech multipleksów cyfrowych: MUX1, MUX2 oraz MUX3. Z uwagi na strukturę sieci nadawczej, zakłócenia w multipleksach 1 i 2 dotyczyły głównie części obszaru Warszawy i okolic. W przypadku multipleksu 3, którego struktura sieci jest bardziej złożona, zakłócenia miały miejsce również w innych obszarach Polski. Na emisję programów MUX8  awaria nie miała wpływu.

Problem został wykryty przez Centrum Zarządzania Siecią Emitel natychmiast po wystąpieniu pierwszych zakłóceń. Pracownicy służb technicznych Emitel pełniący 24-godzinny dyżur przystąpili do diagnozowania przyczyn tego zdarzenia. Od pierwszych minut wystąpienia zakłóceń służby techniczne Emitel pozostawały w kontakcie ze wszystkimi nadawcami, w tym służbami technicznymi Telewizji Polskiej S.A. W późnych godzinach nocnych, w uzgodnieniu z nadawcami, przeprowadzona została zmiana konfiguracji i podłączenia rezerwowego źródła zegara czasu rzeczywistego odtwarzając rezerwę dla obecnie pracującego wzorca.

„Należy zwrócić uwagę, że awarie wzorca atomowego to zdarzenia bardzo rzadkie, a jednocześnie trudne do wykrycia. Szybka i bezbłędna analiza pozwoliła inżynierom Emitel na identyfikację przyczyn awarii i przełączenie synchronizacji sieci na źródło rezerwowe. Za wszelkie niedogodności spowodowane awarią serdecznie przepraszamy naszych klientów oraz widzów w Polsce” – powiedział Jerzy Godek, Członek Zarządu i Dyrektor Pionu Techniki Emitel S.A.

Od godziny 20:34 wczorajszego wieczoru wszystkie emisje multipleksów cyfrowych realizowane są bez żadnych zakłóceń. Ewentualne problemy w odbiorze multipleksów – jeżeli obecnie występują – nie leżą po stronie Emitel i mogą wynikać np. z nieodpowiednich instalacji antenowych.

O Emitel

Emitel S.A., to wiodący operator naziemnej infrastruktury radiowo-telewizyjnej w Polsce, świadczy usługi w czterech segmentach rynku: telewizja, radio, telekomunikacja i infrastruktura. Emitel jest liderem w zakresie cyfrowej emisji radiowo-telewizyjnych oraz rozwoju usług bazujących na nowoczesnych systemach łączności bezprzewodowej. Oferta spółki obejmuje także wynajem infrastruktury wysokościowej, projektowanie, instalację i doradztwo techniczne w systemach radiodyfuzyjnych i radiotelekomunikacyjnych, a także wynajem infrastruktury na potrzeby nadawców i operatorów.