Aktualności Poznaliśmy laureatów I edycji konkursu “Fair to Women”

10.06.2021

Zakończyła się I edycja konkursu Fair to Women, promującego ideę równego traktowania i wyrównywania szans kobiet na rynku pracy w Polsce.

Kapituła przyznała wyróżnienia 5 firmom, które tworzą najlepsze warunki pracy dla kobiet i angażują się w inicjatywy prokobiece. Laureatami zostali: Capgemini Polska, Credit Suisse Poland, Flextronics International Poland, NatWest Poland oraz Orange Polska.

Konkurs miał charakter otwarty. Z firmami, które zakwalifikowały się do drugiego etapu, przeprowadzone były pogłębione wywiady, sprawdzające kwestie takie jak: polityka równego wynagradzania kobiet i mężczyzn, wsparcie dla osób powracających z urlopów macierzyńskich i wychowawczych, działania wyrównujące szanse rozwojowe, czy przynależność do organizacji wspierających kobiety na rynku pracy.

Co roku PwC analizuje sytuację kobiet na rynkach pracy w krajach OECD w raporcie Women in Work Index. W wielu wskaźnikach, takich jak liczba kobiet pracujących na cały etat czy gender pay gap, na tle innych państw Polska wypada całkiem dobrze. Nadal potrzebne są jednak inicjatywy, które będą wspierać kobiety w ich karierach zawodowych, zwiększając ich aktywność zawodową i liczbę pań na kierowniczych stanowiskach. Pracodawcy mają tu ogromną rolę do odegrania, co pokazują tegoroczni laureaci konkursu Fair to Women. Serdecznie gratuluję wszystkim wyróżnionym” – mówi Katarzyna Komorowska, partnerka w PwC, liderka zespołu People & Organization.

Kapituła przyznała 5 równorzędnych wyróżnień dla firm:

  • Capgemini Polska – za budowanie odpowiednich ścieżek kariery i wspieranie rozwoju kobiet
  • Credit Suisse Poland – za opracowanie i efektywne wdrożenie strategii różnorodności, która wyróżnia się dojrzałością na rynku
  • Flextronics International Poland – za wyrównywanie zawodowych szans kobiet w branży produkcyjnej
  • NatWest Poland – za działania włączające kobiety do pracy w sektorze IT
  • Orange Polska – za wspieranie kobiet w łączeniu roli zawodowej i rodzinnej

„Na podstawie analizy ankiet firm działających w Polsce i przeprowadzonych rozmów widzimy autentyczną chęć zaangażowania w inicjatywy służące wyrównywaniu szans kobiet na rynku pracy oraz tworzeniu warunków umożliwiających łączenie pracy i kariery z życiem rodzinnym bez szkody dla żadnego z tych wymiarów. Wierzę, że w kolejnych edycjach grono laureatów konkursu “Fair to Women” będzie się stale powiększać” – mówi Monika Fill, prezes Fundacji Vox Feminae.

 Gratuluję wyróżnień laureatom. Aspiracje kobiet by realizować się zawodowo cały czas rosną – co wyraźnie widzę zarówno w firmie, którą reprezentuję, ale także na rynku i w biznesie, który coraz bardziej otwiera się na płeć piękną działającą w wielu obszarach. Cieszy mnie także, że pracodawcy coraz chętniej angażują się w inicjatywy dedykowane kobietom i wspierają je w rozwoju i samorealizacji, co w pełni popieram” – powiedział Andrzej Kozłowski, Prezes Zarządu Emitel S.A.

Organizatorem konkursu “Fair to Women” jest Fundacja Vox Feminae, partnerem merytorycznym PwC Polska, partnerem głównym Emitel SA, a partnerem ABSL. W skład kapituły, która spośród zgłoszeń, wybrała tegorocznych laureatów, weszli:

  • Katarzyna Komorowska, partnerka w PwC, liderka zespołu People & Organization
  • dr Magdalena Butrymowicz, prawniczka, radca prawny, adiunkt w Katedrze Prawa Rodzinnego na Uniwersytecie Jana Pawła II w Krakowie
  • Andrzej Kozłowski, prezes zarządu Emitel SA
  • Iwona Słończewska-Knap, dyrektor zarządzająca w ABSL
  • Monika Fill, prezes zarządu Fundacji Vox Feminae