Aktualności Polski Związek Krótkofalowców i Emitel rozszerzają współpracę o kolejną instalację antenową

04.07.2018

Emitel S.A. i Polski Związek Krótkofalowców kontynuują współpracę w działaniach wspomagających w sytuacjach klęsk żywiołowych i innych zdarzeń zagrażających bezpieczeństwu powszechnemu, podejmowanych dzięki porozumieniu zawartemu pomiędzy Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji  a Polskim Związkiem Krótkofalowców.

PZK współdziałając z organami władzy ustawodawczej, administracji rządowej  i samorządu terytorialnego stworzył sieć łączności kryzysowej na terenie całego kraju. Emitel w ramach tego projektu od lat udostępnia infrastrukturę wysokościową dla zapewnienia jak najlepszych zasięgów sieci. Kolejnym elementem systemu jest uzupełnienie instalacji amatorskiej radiolatarni zainstalowanej na RTCN Kraków / Chorągwica.

„Dzięki wieloletniej współpracy z Emitel jesteśmy w stanie prowadzić działalność społecznie użyteczną w sferze upowszechniania wiedzy i umiejętności na rzecz obronności Państwa, ratowania i ochrony ludności i pomocy ofiarom klęsk żywiołowych. Infrastruktura uruchomiona przez  Emitel pozwala nam dostarczać unikalne sesje łączności naziemnej” – przekazali: Piotr Skrzypczak SP2JMR – Sekretarz Polskiego Związku Krótkofalowców oraz Michał Wilczyński SP9XWM – EmCom Manager, Koordynator ds. Łączności Kryzysowej PZK.

„Cieszymy się, że możemy wspierać rozwój  radiokomunikacji amatorskiej i Polskiego Związku Krótkofalowców. Tym bardziej jest to dla nas powód do dumy, że wielu naszych pracowników było członkami PZK, zanim zaczęli  zajmować się zawodowo radiokomunikacją”  – powiedział Maciej Staszak, Dyrektor Strategii i Rozwoju, Wiceprezes Zarządu Spółki.