Aktualności Oświadczenie Emitel sp. z o.o. w sprawie raportu opublikowanego przez Związek Przedsiębiorców i Pracodawców

07.12.2016

W związku z opublikowaniem przez Związek Przedsiębiorców i Pracodawców w dniu 6 grudnia 2016 roku  raportu „Jak państwo nie radzi sobie z monopolami naturalnymi. Analiza na przykładzie rynku radiodyfuzji”, Emitel Sp. z o.o. w Warszawie oświadcza, że wszelkie odnoszące się do Emitel Sp. z o.o. twierdzenia lub sugestie dotyczące rzekomego nadużywania pozycji dominującej, uczestnictwa w porozumieniach ograniczających konkurencję lub bezprawnego wykorzystywania informacji poufnych stanowią bezpodstawne pomówienie, w całości oparte na stronniczym stanowisku procesowym Magna Polonia S.A. prezentowanym w postępowaniu toczącym się obecnie przed Sądem Okręgowym w Warszawie z powództwa Magna Polonia.

Należy stanowczo stwierdzić, że dotychczas przeprowadzone postępowanie dowodowe w ww. sprawie (w tym zeznania wszystkich kluczowych świadków) nie tylko nie potwierdziło prawdziwości żadnego z tych twierdzeń, ale wykazało fakty bezprawnego wykorzystania, w tym ujawnienia informacji poufnych Emitel Sp. z o.o. podmiotom nieuprawnionym przez osobę reprezentującą interesy Magna Polonia, co w szczególności stanowi podstawę faktyczną powództwa wytoczonego przez Emitel Sp. z o.o. przeciwko Magna Polonia.

Emitel Sp. z o.o. ze spokojem oczekuje na wyroki Sądów w powyższych sprawach. Po potwierdzeniu tą drogą nieprawdziwości stawianych Emitel Sp. z o.o. zarzutów, Emitel Sp. z o.o. będzie dochodzić od Związku Przedsiębiorców i Pracodawców w Warszawie odpowiednich roszczeń z tytułu naruszenia dobrego imienia.