Aktualności Odbiór sygnału telewizyjnego TVP na MUX-3, stan na 20.12.2016, godz. 13:00

20.12.2016

W związku z zakłóceniami w odbiorze sygnału telewizyjnego TVP na multipleksie MUX-3, które występowały w dniach 17, 18 i 19 grudnia 2016 roku, Emitel Sp. z o.o., operator świadczący usługi cyfrowej emisji programów telewizyjnych, informuje, iż według stanu na dzień 20 grudnia 2016 roku, godz. 13:00:

1. Obecnie operator nie obserwuje zakłóceń w nadawanym sygnale na MUX-3.

2. Części systemu nadawczego, w których obserwowano zakłócenia, zostały odizolowane, a ich niektóre funkcje zostały przejęte przez system zastępczy.

3. Odizolowane części systemu poddawane są dalszej wnikliwej analizie w celu jednoznacznego ustalenia źródeł i mechanizmu awarii.

4. Analizy wykonywane są we współdziałaniu z Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Urzędem Komunikacji Elektronicznej i Telewizją Polską S.A.

5. Wyniki analiz będą wykorzystane przy realizacji działań zmierzających do przywrócenia pełnej sprawności systemu podstawowego.