Aktualności Komunikat Zarządu Emitel sp. z o.o.

26.05.2018

Zarząd Emitel sp. z o.o. informuje, iż w dniu 24 maja 2017 roku otrzymał decyzję Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej (sygnatura pisma: DZC.WAP.514.2.2017.26) umarzającą w całości postępowanie z wniosku Emitel z dnia 2 stycznia 2017r., uzupełnionego pismem z dnia 31 stycznia 2017r., o wydanie na podstawie art. 131d ust. 2 PT decyzji określającej warunki współpracy pomiędzy Emitel a Telewizją polską S.A. z siedzibą w Warszawie w zakresie dostępu do multipleksu nr 8.

W opinii spółki decyzja wydana została w następstwie niewłaściwej interpretacji podstawy prawnej, w oparciu o którą Emitel wnioskował o rozstrzygnięcie w tej sprawie. W związku z powyższym Emitel zamierza zaskarżyć wspomnianą decyzję.

Spółka pragnie także poinformować, że uruchomiła inne działania o charakterze prawnym mające na celu zapewnienie widzom w Polsce dostępu do jak najszerszej oferty programowej na multipleksie nr 8.

Dodatkowych informacji udziela:

Waldemar Sromek

Rzecznik prasowy

e-mail: press@emitel.pl

tel.: 502 375 483