Aktualności Emitel został członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia Służb Oznakowania Nawigacyjnego (IALA)

11.06.2018

International Association of Marine Aids to Navigation and Lighthouse – w skrócie IALA, to międzynarodowa organizacja skupiająca narodowe instytucje odpowiedzialne za morskie oznakowanie nawigacyjne, producentów, dystrybutorów lub konsultantów w dziedzinie pomocy nawigacyjnych. Podczas posiedzenia Rady IALA, które miało miejsce pod koniec maja w Korei Południowej, Emitel został przyjęty do grona zrzeszonych firm i instytucji. Członkostwo w organizacji jest dużym wyróżnieniem.

Radiokomunikacja morska jest specyficzną dziedziną telekomunikacji, polegającą na łączności radiowej ze statkami na morzach i oceanach świata. Jedną z najistotniejszych funkcji tej łączności jest zapewnienie bezpiecznej żeglugi oraz udzielanie pomocy w sytuacjach zagrożenia życia. W Polsce od wielu lat funkcje te sprawuje Emitel, dostarczając unikalną infrastrukturę radiokomunikacyjną i obsługę certyfikowanych radiooperatorów.

Obecnie Emitel posiada 9 stacji nadawczo-odbiorczych rozlokowanych wzdłuż całego polskiego wybrzeża. Przy pomocy tych stacji, nowoczesne centrum łączności w Jarosławcu, znane jako „Witowo Radio”, utrzymuje łączność ze statkami pływającymi po wodach Bałtyku, zapewnia pomoc w przypadku zagrożenia życia ludzkiego, przekazuje ostrzeżenia nawigacyjne i porady medyczne.

„Usługi świadczone w ramach radiokomunikacji morskiej traktujemy z najwyższą starannością, ponieważ służą zapewnieniu bezpieczeństwa i ochronie życia ludzi na morzu. Nasza wieloletnia współpraca z Morską Służbą Poszukiwania i Ratownictwa potwierdza, że jesteśmy partnerem godnym zaufania. Dostęp do bogatego źródła wiedzy IALA pozwoli nam rozwinąć dodatkowe kompetencje w tym zakresie i jeszcze lepiej wykonywać obowiązki”  – powiedział Maciej Staszak, Wiceprezes Zarządu Spółki.

Członkostwo w organizacji oznacza wiele korzyści. IALA jest organizacją, która pilotuje rozwój i wdrożenie radiokomunikacji cyfrowej, co jest niezbędne dla stworzenia usług e-nawigacji. Wdrożenie łączności cyfrowej otwiera też możliwości realizacji wielu innych usług łączności morskiej, w tym związanych z ogólnoświatowym morskim systemem bezpieczeństwa (GMDSS). Emitel uzyska dostęp do wyników prac zespołów roboczych tej organizacji, może na bieżąco śledzić kierunki rozwoju, co pozwoli testować i oferować klientom najnowsze produkty radiokomunikacji morskiej.

Z uwagi na fakt, że od sprawności urządzeń, jakości ich obsługi i szybkości reakcji zależy zdrowie i życie ludzi, zadania związane z radiokomunikacją morską zajmują szczególne miejsce w działalności Emitel.