Aktualności Emitel wzmacnia bezpieczeństwo na morzu

19.10.2018

Emitel uruchomił w Koszalinie zapasowe Centrum Nadzoru i Sterowania GMDSS, czyli systemu bezpieczeństwa i alarmowania morskiego. Ośrodek zapasowy jest wyposażony w najwyższej jakości system radiokomunikacyjny, tak jak główne Centrum mieszczące się w Jarosławcu i będzie mógł przejąć w razie takiej konieczności wszystkie wymagane przez GMDSS zadania.

Ośrodek w Jarosławcu działa od 27 lat i do tej pory nigdy nie zawiódł, jednak Emitel zdecydował się wzmocnić obecny system i infrastrukturę – stąd uruchomienie zapasowego ośrodka w Koszalinie. Polski system łączności morskiej, którego operatorem jest Emitel, jest uważany za jeden z najlepszych na świecie. Ratuje marynarzy nie tylko na polskich wodach terytorialnych, ale i poza nimi, za co Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej niejednokrotnie odbierało podziękowania od zagranicznych partnerów.

Załoga Centrum Nadzoru i Sterowania GMDSS liczy dziesięć osób, większość z nich, bo aż siedem, to kobiety. „Nic dziwnego, skoro czasem musimy zastępować psychologów. Pamiętam noc, kiedy odebrałam sygnał od żeglarza płynącego po Morzu Czerwonym, który był w bardzo złym stanie emocjonalnym. Rozmawiałam z nim cały dwunastogodzinny dyżur, nasłuchując jednocześnie, czy ktoś inny nie wzywa pomocy. Szczęśliwie dopłynął do portu. Potem przysłał mi podziękowania” – mówi Beata Nowak, Kierownik Centrum w Jarosławcu, jednocześnie operator systemu z bardzo długim stażem.

Zresztą wszyscy pracownicy mają długi albo bardzo długi staż – średnio to aż 28 lat, ale są i tacy, którzy dbają o bezpieczeństwo marynarzy od 40 lat. „Tego nie da się robić z marszu, przychodząc do pracy z ulicy. Młodzi, niedoświadczeni pracownicy, którzy nie przyswoili jeszcze wszystkich procedur, słysząc wezwanie pomocy, zaczynają panikować. A tu potrzebny jest spokój, bo w emocjach są ludzie na morzu i tylko nasz spokój może ich uratować. Ja już po brzmieniu głosy rozmówcy wiem, na ile poważna jest sytuacja” – mówi Beata Nowak.

Operatorzy systemu GMDSS są jak kontrolerzy lotów. Muszą być cały czas czujni, w gotowości, muszą mieć podzielną uwagę i świetny słuch, bo nigdy nie wiadomo, czy podczas rozmowy z jednymi marynarzami, którzy potrzebują pomocy, sygnału may day nie wyślą inni. Infrastruktura i obsługa systemu nie jest tania ale bezpieczeństwo kosztuje.

Emitel jest członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia Służb Oznakowania Nawigacyjnego – IALA (International Association of Marine Aids to Navigation and Lighthouse Authorities) i w związku z tym aktywnie uczestniczy w rozwoju nowych technologii oraz ma niezbędne know-how do ich implementacji. Już w marcu operator rozpoczął testy systemu VDES i zaprosił do współpracy Morską Służbę Poszukiwania i Ratownictwa. VDES to system wymiany danych oparty o radiową komunikację VHF, działający pomiędzy jednostkami pływającymi, stacjami nadbrzeżnymi i satelitami w systemach automatycznej identyfikacji (AIS). System ten zostanie w niedługim okresie wprowadzony jako standard przesyłania danych i będzie systematycznie wprowadzany na całym świecie. Emitel już dziś zainwestował w techniczne rozwiązania, uruchomił system we własnym laboratorium i jest gotowy do rozpoczęcia testów.

1 sierpnia br. Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa, będącą odpowiedzią na dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej w sprawie środków na rzecz wysokiego wspólnego poziomu bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych na terytorium Unii. Dyrektywa formułuje obowiązki, wypełnienie których zapewnienia cyberbezpieczeństwa systemów informacyjnych w sektorach usług mających kluczowe znaczenie dla kraj i obywateli. W związku z tym Emitel wdrożył system do wykrywania cyber-zagrożeń w łączności morskiej oraz analizy incydentów bezpieczeństwa. Używane przez Emitel rozwiązanie klasy SIEM to zaawansowane narzędzie analityczne, które zapewnia reagowanie na zagrożenia w sposób automatyczny, w czasie niemal rzeczywistym. Dzięki temu zabezpieczenia są w pełni zgodne z wymaganiami prawnymi oraz gwarantują pewność i stabilność świadczonych usług. Przyznany operatorowi certyfikat ISO/IEC 27001:2013 to dowód szczególnej troski firmy o bezpieczeństwo informacji naszych partnerów oraz gwarancja poufności, dostępności oraz integralności dla świadczonych usług, a także wyznaczenie nowego standardu w Polsce.