Aktualności Emitel przygotował Raport Zaangażowania Społecznego za rok 2017

04.06.2018

Emitel opublikował Raport Zaangażowania Społecznego za rok 2017. Jest to pierwszy tego rodzaju dokument opracowany przez Spółkę, który przedstawia najważniejsze przedsięwzięcia i inicjatywy, które Emitel podejmował w zakresie odpowiedzialności społecznej. Spółka dołącza do grona firm, które cyklicznie publikują raporty w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu.

Raport opisuje działania m.in. z zakresu zarządzania ochroną środowiska a także inicjatyw podejmowanych na rzecz pracowników w Spółce w roku 2017. Znaczna część rozwiązań i praktyk prowadzonych jest w firmie od wielu lat, teraz zostały zebrane i opisane w jednym dokumencie, tak aby klienci firmy, partnerzy oraz pracownicy mogli się z nimi w łatwy sposób zapoznać. Działalność biznesowa firmy obejmuje obszar całej Polski, dlatego Emitel ogromną wagę przykłada do budowy dobrych relacji z lokalnymi społecznościami – w raporcie Spółka odnosi się również do tych kwestii.

„Raportowanie działań w zakresie CSR powinno być stałym elementem komunikacji firm z otoczeniem zewnętrznym. Choć od wielu lat Emitel prowadzi szereg działań w dziedzinie odpowiedzialności społecznej, to do tej pory brakowało publikacji podsumowującej co konkretnie robimy. Jestem dumny, że Emitel dołącza do grona firm, które w transparenty sposób prezentują realizowane projekty i inicjatywy CSR. Raport prezentuje również działania ukierunkowane na naszych pracowników. Tworzenie przyjaznego i atrakcyjnego miejsca pracy jest bowiem jednym z naszych priorytetów.” – powiedział Andrzej Kozłowski – Prezes Zarządu Emitel S.A.

Zakres działań podejmowanych przez Emitel  jest bardzo szeroki. W poszukiwaniu kolejnych obszarów do działań społecznych firma szuka wciąż niestandardowych rozwiązań. Publikacja nie jest zdarzeniem jednorazowym, Spółka zamierza co roku przedstawiać podobne podsumowanie w formie raportu rocznego.

Pobierz RAPORT ZAANGAŻOWANIA SPOŁECZNEGO EMITEL
Pobierz RAPORT ZAANGAŻOWANIA SPOŁECZNEGO EMITEL (w jęz. angielskim)