Aktualności Emitel podpisał nową umowę kredytową zapewniającą finansowanie na okres 7 lat

18.07.2023

Emitel podpisał nową umowę kredytową z konsorcjum banków, w ramach której zapewnił sobie finansowanie do kwoty 1,57 mld zł, uwzględniające kredyt terminowy, kredyt inwestycyjny oraz kredyt rewolwingowy. Kredyt będzie udzielony przez grupę banków wspierających spółkę, do której dołączyły nowe instytucje finansowe, zapewniające możliwość osiągnięcia najbardziej korzystnych warunków.

Transze kredytu terminowego zostaną przeznaczone na spłatę zadłużenia wynikającego z podpisanej w 2020 r. umowy kredytowej, a transze inwestycyjna i rewolwingowa do sfinansowania działalności operacyjnej spółki i inwestycji związanych z planami rozwojowymi i dalszymi akwizycyjnymi. Umowa będzie obowiązywać do drugiej połowy 2030 roku. Zamknięcie transakcji i uruchomienie finansowania nastąpi po spełnieniu standardowych dla tego typu kredytów warunków zawieszających.

– Cieszymy się ze wsparcia i docenienia, jakie Emitel otrzymał od wiodących banków w Europie. Emitel jest bardzo dobrze zarządzaną spółką, nieustannie osiągającą znakomite wyniki. Z dużą pewnością patrzymy na dalszy rozwój spółki, który będziemy wspierać, oraz na dobrą współpracę z instytucjami finansującymi Emitel – powiedział Steven Marshall, przewodniczący Rady Nadzorczej Emitel S.A.

Emitel w ostatnich latach realizował szereg strategicznych projektów, które pochłonęły istotne nakłady inwestycyjne. Jednym z najważniejszych, a jednocześnie najbardziej złożonych projektów, był proces refarmingu pasma 700 MHz i zmiany standardu nadawania naziemnej telewizji cyfrowej. Realizowany przez ponad 3 lata projekt ma fundamentalne znaczenie dla rynku telewizyjnego i przyszłości platformy telewizji naziemnej w Polsce. Emitel z powodzeniem realizował również strategię w zakresie segmentu wynajmu infrastruktury telekomunikacyjnej, konsekwentnie powiększając portfel obiektów wysokościowych. W czerwcu br. Emitel nabył spółkę ATC Polska, dysponującą 65 nowoczesnymi wieżami telekomunikacyjnymi. Obecnie spółka posiada 667 obiektów wysokościowych i zamierza nadal rozwijać bazę obiektów w Polsce, nie wyklucza również dalszych akwizycji w tym i innych obszarach.

– Strategia finansowania działalności Emitel zakłada sukcesywne obniżanie wskaźników zadłużenia spółki, jednocześnie zapewniając środki na dalszy rozwój. Uzyskaliśmy korzystne warunki dla spółki, które dają nam przestrzeń do skutecznego prowadzenia działalności przez kolejne lata. Dziękuję wszystkim instytucjom finansującym za obdarzenie nas zaufaniem i pozytywną ocenę strategii i planów rozwoju spółki w horyzoncie czasowym wykraczającym poza obecną dekadę – powiedział Maciej Pilipczuk, CFO Członek Zarządu Emitel S.A.

W skład konsorcjum, z którym została podpisana umowa, weszły: Bank Citi Handlowy w Warszawie S.A., PKO Bank Polski S.A., Bank Gospodarstwa Krajowego, PZU S.A., Bank Pekao S.A. (działający również jako Agent Kredytowy oraz Agent Zabezpieczeń), DNB Bank ASA, BNP Paribas Bank Polska S.A., Credit Agricole Bank Polska S.A., Bank Ochrony Środowiska S.A. oraz Alior Bank S.A.