Aktualności Emitel: 2021 rokiem kontynuacji strategicznych projektów spółki

17.03.2021

Rozpoczęcie zmiany zakresu częstotliwości nadawania telewizji naziemnej (tzw. refarming częstotliwości), połączone z procesem przejścia na nowy standard nadawania, odnowienie wieloletnich kontraktów z nadawcami, rozbudowa infrastruktury telekomunikacyjnej oraz wdrażanie rozwiązań w zakresie inteligentnych miast – to strategiczne projekty realizowane w 2020 r. przez Emitel, wiodącego operatora naziemnej sieci radiowo-telewizyjnej i niezależnego operatora infrastruktury telekomunikacyjnej w Polsce. Na tych obszarach będzie koncentrować się działalność spółki również w 2021 r.

To był wyjątkowy rok dla nas wszystkich i nie sposób podsumować go, nie uwzględniając pandemii COVID-19 i związanych z nią wyzwań. Obok zapewnienia bezpieczeństwa naszym pracownikom i współpracownikom, niezwykle ważne, z uwagi na charakter działalności Emitel, było dla nas utrzymanie ciągłości świadczenia usług. Mieliśmy świadomość, że dla władz i instytucji zaangażowanych w walkę z pandemią telewizja i radio to jeden z podstawowych kanałów komunikacji ze społeczeństwem, a ponad 1/3 gospodarstw domowych w Polsce korzysta jedynie z naziemnej telewizji cyfrowej do odbioru programów telewizyjnych. Cieszymy się, że pomimo wielu wyzwań w 2020 r. z sukcesem przeprowadziliśmy kilka kluczowych projektów oraz zapoczątkowaliśmy inwestycje, które w naszym przekonaniu mogą być niezwykle ważne dla przyszłego rozwoju naszej firmy – wskazał Andrzej J. Kozłowski, Prezes Zarządu Emitel.

Refarming i telewizja cyfrowa 2.0
W podstawowym obszarze działalności Emitel, jakim jest emisja i przesył programów telewizyjnych i radiowych, jednym z kluczowych projektów było rozpoczęcie procesu refarmingu częstotliwości, czyli zmiany zakresu częstotliwości nadawania telewizji naziemnej. Przełączenie częstotliwości rozpoczęło się w pierwszej połowie 2020 r., a projekt będzie prowadzony do końca czerwca 2022 r.

Refarming częstotliwości realizowany jest w całej Europie, gdzie do tej pory do nadawania telewizji naziemnej wykorzystywano częstotliwości z zakresu 470-790 MHz. Zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej, wszystkie kraje członkowskie muszą zwolnić pasmo 694-790 MHz na potrzeby rozwoju sieci komórkowej piątej generacji (5G). W Polsce projekt ten jest realizowany równolegle ze zmianą standardu nadawania i kodowania z obecnego DVB-T/MPEG-4 na DVB-T2/HEVC.

Nowy standard umożliwi m.in. nadawanie wszystkich programów naziemnej telewizji cyfrowej w jakości HD, a nadawcom umożliwi zaoferowanie widzom nowych programów telewizyjnych, ponieważ regulatorzy rynku przewidzieli możliwość uruchomienia nawet dwóch nowych multipleksów telewizyjnych. Obecnie Emitel obsługuje pięć multipleksów, obejmujących łącznie 41 kanałów, w tym 28 darmowych. Od kilku miesięcy, we współpracy z nadawcami, Emitel emituje testowo sygnał telewizyjny z wykorzystaniem nowego standardu nadawania i kodowania DVB-T2/HEVC w kilku polskich miastach. W zasięgu próbnej emisji jest około 13,6 mln widzów.

Refarming jest największym przedsięwzięciem, jakie przechodzi telewizja naziemna w Polsce, większym nawet niż przejście z nadawania analogowego na cyfrowe w 2013 r. Dla nas jest to projekt dekady. Operacja ta nie ogranicza się tylko do zmiany częstotliwości nadawania z 694-790 MHz na inną, ale wymaga też zagęszczenia sieci nadawczej, a więc uruchomienia emisji z dodatkowych masztów, instalacji nowych systemów antenowych. Musimy też wymienić aparaturę nadawczą oraz zbudować całkowicie nową sieć telekomunikacyjną, dosyłającą programy telewizyjne do obiektów nadawczych. Wszystko to musi się wydarzyć do czerwca 2022 r. Jest to tym bardziej skomplikowane, że pracujemy na „żywym organizmie” – na działającej sieci, nie przewidziano równoległego nadawania, jak 10 lat temu, kiedy uruchamiana była telewizja cyfrowa – podkreślił Prezes Zarządu Emitel.

Wieloletnie kontrakty z nadawcami telewizji naziemnej
Lata 2020-2021 to dla Emitel także okres negocjacji nowych umów z nadawcami w związku z wygasaniem dotychczasowych wieloletnich kontraktów.

Zakończyliśmy negocjacje i zawarliśmy nową umowę na dystrybucję programów TVP na Multipleksie 3, odnowiliśmy również kluczowe kontrakty na Multipleksach 1 i 2, a także na Multipleksie 4. Zawarcie nowych, wieloletnich kontraktów z nadawcami traktujemy jako wyraz zaufania ze strony naszych klientów, a także potwierdzenia potencjału telewizji naziemnej, która jest dzisiaj wiodącą platformą pod względem liczby widzów, obejmującą swoim zasięgiem niemal 100% populacji Polski – skomentował Andrzej J. Kozłowski.

To, co charakteryzuje polski rynek telewizyjny na tle całej Europy, to stabilna i wysoka oglądalność telewizji (średnio 4 godz. i 21 minut dziennie w 2020 r., wg Nielsena). Cyfrowa telewizja naziemna od zawsze utrzymuje na naszym rynku najwyższą oglądalność. Około 32% domowych odbiorników telewizyjnych korzysta z niej jako głównej metody dostarczania sygnału. Dalsze perspektywy rozwoju platformy naziemnej wynikają m.in. ze struktury demograficznej – większość Polaków żyje poza największymi miastami, a około 36% z nich na terenach wiejskich. Sygnał telewizji naziemnej wydaje się być najbardziej efektywnym sposobem dotarcia do widza w całej Polsce.

Nowe technologie multimedialne w telewizji naziemnej i radiu
Celem Emitel jest nie tylko dbanie o jak najwyższą jakość i dostępność emisji na terenie całego kraju. Spółka dąży też do tego, aby telewizja naziemna była jeszcze bardziej atrakcyjna niż obecnie. Przykładem jest rozwój usług w oparciu o technologię HbbTV, czyli połączenia przekazu linearnego z dodatkowymi usługami i treścią, dostarczanymi przez internet – stąd określenie „telewizja hybrydowa”.

Rozwijamy także nasz inny ważny projekt, czyli platformę IPTV/OTT dla operatora komórkowego Orange. Po wygraniu dwa lata temu międzynarodowego przetargu kontynuujemy współpracę z naszym kluczowym klientem w tym przedsięwzięciu. Wspólnie z Orange stale rozwijamy tę usługę, wprowadzamy najnowsze technologie – dodał Prezes Zarządu Emitel.

Emitel zwiększa również zasięg cyfrowego radia DAB+ dla Polskiego Radia. Po uruchomieniu nowych nadajników w 2020 r., obecnie 39 cyfrowych emisji dociera do blisko 70% populacji Polski.

Rozbudowa infrastruktury telekomunikacyjnej
Choć biznes radiowo-telewizyjny pozostaje największą częścią działalności Emitel, firma od kilku lat dynamicznie rośnie również w nowych obszarach. Działa m.in. jako tzw. operator TowerCo, który stawia własne wieże telekomunikacyjne i podnajmuje na nich miejsce klientom.

W 2020 r. wciąż rozbudowywaliśmy sieć obiektów dla telefonii komórkowych. Pomimo utrudnień związanych z pandemią, w naszej ocenie rozwijaliśmy się w tej dziedzinie wyjątkowo sprawnie. Nasza sieć wzbogaciła się o kilkadziesiąt nowych stacji. To efekt rozwoju tzw. modelu „build to suit” – budujemy maszty we wskazanych przez operatorów lokalizacjach i udostępniamy im miejsca na ich urządzenia nadawcze. W ten sposób nasi partnerzy obniżają koszty, a my zyskujemy możliwość osiągania dodatkowych przychodów, rozbudowując jednocześnie własne portfolio obiektów jako operator TowerCo. Poza operatorami komórkowymi, udostępniamy je firmom posiadającym własne sieci łączności radiowej, a także różnym jednostkom administracji państwowej – wskazał Prezes Zarządu Emitel.

Na koniec 2020 r. Emitel posiadał 521 wież i masztów telekomunikacyjnych na terenie całego kraju.
Rozbudowa sieci obiektów telekomunikacyjnych to nie jedyny obszar rozwoju infrastruktury Emitel. Budujemy także systemy DAS, tj. systemy anten rozproszonych, które już dziś, jeszcze w technologii 4G, poprawiają pojemność sieci komórkowych w zamkniętych i otwartych przestrzeniach, takich jak stadiony sportowe, centra handlowe, muzea oraz osiedla o gęstej i zwartej zabudowie. W takich miejscach sprawdza się to idealnie i uważamy, że rozwiązania tego typu będą wykorzystywane w jeszcze większym zakresie przy okazji budowy sieci 5G – wyjaśnił Andrzej J. Kozłowski.

Emitel jest m.in. wykonawcą projektu DAS na Stadionie Śląskim, a w 2020 r. zrealizował taki projekt w Elektrowni Powiśle – nowej, nowoczesnej przestrzeni usługowo-handlowej na mapie Warszawy. Z kolei na terenie Miasteczka Wilanów firma zamontowała innowacyjne instalacje antenowe na potrzeby telefonii komórkowej. W trosce o krajobraz mają one dyskretną formę eleganckich ulicznych latarni.

Gospodarka 4.0 (Internet Reczy / rozwiązania Inteligentnych Miast)
Kolejnym perspektywicznym obszarem działalności Emitel są rozwiązania tzw. Inteligentnych Miast (ang. smart cities). Jeden z przykładów to zbudowana we współpracy z Gminą Piaseczno sieć czujników na potrzeby zdalnego pomiaru zajętości miejsc parkingowych, sensorów do pomiaru poziomu wypełnienia koszy na śmieci, a także alarmowych czujników zalewowych do monitorowania poziomu wody w rzekach i głównych rowach melioracyjnych.

– Sądzimy, że rozwiązania oparte o technologie Smart Cities / Internetu Rzeczy mają olbrzymi potencjał w Polsce. Od kilku lat przygotowywaliśmy się w tym zakresie, z tego też powodu wstąpiliśmy do globalnego sojuszu LoRa Alliance, ponieważ wiele naszych rozwiązań budujemy w oparciu o technologię LoRaWAN. Są to dla nas istotne projekty, pozwalające nam pokazać na tym przyszłościowym rynku nasze możliwości jako innowacyjnej firmy wyspecjalizowanej w komunikacji bezprzewodowej – wskazał Prezes Zarządu Emitel.
Wdrożenia rozwiązań Smart Cities Emitel traktuje dziś nie tyle jako źródło nowych przychodów, lecz szansę kształtowania wartościowych relacji z całym swoim otoczeniem. Dzięki nowoczesnym technologiom, miasta mogą być lepiej zarządzane, przyjazne i wygodne dla mieszkańców, a jednocześnie bezpieczne, efektywne i ekologiczne.

Naszym priorytetem jest odpowiedzialne podejście w biznesie, które godzi ekonomiczny wzrost firmy z ochroną środowiska oraz szeroko rozumianym interesem społecznym. Potwierdzają to rosnące od kilku lat, wysokie wyniki, jakie Emitel osiąga w globalnym badaniu zaangażowania społecznego i zrównoważonego rozwoju GRESB. Jesteśmy przekonani, że tylko takie nastawienie umożliwia długofalowy rozwój, przynosząc korzyści zarówno firmie, jak i jej otoczeniu – podsumował Andrzej J. Kozłowski.

Więcej informacji nt. podsumowania 2020 r. i projektów strategicznych Emitel dostępnych jest w Raporcie Zaangażowania Społecznego 2020.