Aktualności Dobre praktyki Emitel wyróżnione w raporcie Forum Odpowiedzialnego Biznesu

13.04.2018

Działania prowadzone przez Emitel po raz pierwszy zostały opisane w Raporcie „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”, wydawanym przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Raport zawiera 1190 dobrych praktyk biznesu z zakresu społecznej odpowiedzialności i zrównoważonego rozwoju i jest to największy w Polsce przegląd tego typu działań w danym roku.

W raporcie znalazło się dziesięć przykładów dobrych praktyk Emitela w dziedzinach: „ład organizacyjny”, „prawa człowieka” oraz „praktyki z zakresu prawa pracy”. Spółka została doceniona m.in. za działania związane z bezpieczeństwem i zdrowiem pracowników, uregulowanie kwestii związanych z przeciwdziałaniem mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy, implementacją kodeksu etyki a także za szereg działań z obszaru prawa pracy. Udział w ogólnopolskim Raporcie jest potwierdzeniem, że Emitel buduje siłę organizacji w oparciu o najlepsze praktyki i trendy rynkowe w zakresie CSR.

„Odpowiedzialny biznes to w głównej mierze uczciwe postępowanie wobec wszystkich interesariuszy firmy. Emitel jako firma odpowiedzialna społecznie opiera swoją działalność na szacunku, etycznym postępowaniu i trosce o pracowników.  Ważny jest dla nas też dialog społeczny i realne zaangażowanie w pomaganie innym Cieszę się, że przykłady prowadzonych przez nas działań zostały wyróżnione w raporcie”  – powiedział Andrzej Kozłowski, Prezes Zarządu Emitel S.A.

Premiera raportu odbyła się 12 kwietnia 2018 roku na targach CSR stadionie PGE Narodowy w Warszawie. Publikacja dostępna jest wersji online, a tegoroczne praktyki dołączono do przeglądarki praktyk ze wszystkich 16 lat, dostępnej na portalu www.odpowiedzialnybiznes.pl/dobre-praktyki/