Aktualności Dobre praktyki Emitel w Raporcie Forum Odpowiedzialnego Biznesu

15.04.2021

Forum Odpowiedzialnego Biznesu opublikowało po raz 19. raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”. Po raz pierwszy w historii konieczne było podsumowanie tak nadzwyczajnego roku. Raport odpowiada na pytania dotyczące tego, jak wyglądał odpowiedzialny biznes w roku pandemii.

W raporcie opublikowanym przez FOB po raz kolejny znalazły się dobre praktyki CSR podejmowane przez Emitel. Wśród nich są takie jak: gotowość do niesienia pomocy, wsparcie psychologiczne pracowników, promocja zdrowia czy aktywność sportowa. Łącznie 15 praktyk długoletnich, a także 9 nowych wdrażanych praktyk.

Pandemia miała ogromny wpływ na gospodarkę i codzienne życie wszystkich Polaków. Dlatego Emitel podjął szereg działań w kontekście pandemii SARS-CoV-2. Co niezwykle istotne – dla polskich władz i instytucji zaangażowanych w walkę z pandemią telewizja i radio to jedne z podstawowych kanałów komunikacji ze społeczeństwem a dla wielu Polaków, szczególnie seniorów, to jedyne źródła informacji. Dlatego niezwykle ważne dla Emitel było utrzymanie ciągłości świadczenia usług emisji, z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa pracowników oraz wszystkich partnerów Spółki.

W Emitel społeczną odpowiedzialność biznesu rozumiemy nie tylko jako okazywanie troski naszym pracownikom, ale także szerzej – jako pomoc innym i umiejętność uruchamiania działań w zależności od bieżących potrzeb, a takie pojawiły się w związku z koronawirusem. Nie sposób wymienić wszystkich zrealizowanych przez nas inicjatyw. Żadne nie były przypadkowe, co potwierdza raport FOB, wpisując je na listę dobrych praktyk. Mamy określoną strategię i działamy według przyjętych założeń, bo wiemy, że zaufanie, które zbudujemy dziś, będzie procentowało w przyszłości. Wielokrotnie podkreślałem, że prowadzimy biznes w sposób odpowiedzialny i w 2020 roku przyszło nam z tej odpowiedzialności zdawać egzamin. Myślę, że Emitel zdał ten egzamin bardzo dobrze – powiedział Andrzej J. Kozłowski, Prezes Zarządu Emitel S.A.

Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” to najważniejsza cykliczna publikacja Forum Odpowiedzialnego Biznesu, wydawana od 2002 roku. Raport jest przeglądem aktywności firm, które zgłosiły swoje działania w zakresie CSR, oraz podsumowuje najważniejsze kwestie związane z odpowiedzialnym biznesem w danym roku w Polsce. Wszystkie praktyki z kolejnych edycji raportu publikowane są w wyszukiwarce dobrych praktyk

Najnowsza edycja zawiera 1958 przykładów dobrych praktyk (1696 w poprzedniej edycji), które zostały zgłoszone przez 225 firm (214 w poprzedniej edycji), w tym 57 firm z sektora mikro, małych i średnich (55 w poprzedniej edycji). Pod względem dobrych praktyk to rekordowa publikacja, natomiast liczba firm to drugi wynik w historii ukazywania się raportu. Na liczbę blisko 2000 działań CSR składają się dwie grupy praktyk. Pierwsza z nich to praktyki nowe, zgłoszone po raz pierwszy do raportu. W najnowszej edycji znalazło się ich 1013 (712 w poprzedniej edycji). Drugą grupę stanowią praktyki długoletnie, opublikowane już w poprzednich edycjach raportu, ale realizowane w minionym roku. W tym roku było to 945 inicjatyw z zakresu odpowiedzialności biznesu (983 w poprzedniej edycji).