Aktualności Andrzej Kozłowski powołany na stanowisko Prezesa Emitel

22.11.2017

Warszawa – 22 listopada 2017 r.

Emitel Sp. z.o.o. ogłosiła dzisiaj, że Andrzej Kozłowski został powołany przez Radę Nadzorczą na stanowisko Dyrektora Generalnego i Prezesa Zarządu Spółki, począwszy od 1 stycznia 2018 r.  Formalnie rozpocznie on pracę w Spółce dnia 1 grudnia 2017 r., jeszcze przed objęciem stanowiska Prezesa Zarządu, a pierwsze jego działania będą koncentrować się na spotkaniach z pracownikami, Klientami Emitel oraz przedstawicielami organów regulacyjnych, aby zapewnić płynne przejęcie stanowiska.

Pan Andrzej Kozłowski jest obecnie Dyrektorem Wykonawczym ds. Strategii i Zarządzania Projektami PKN Orlen S.A.  Wcześniej Andrzej Kozłowski był Dyrektorem Biura Strategii, Zarządzania Projektami i Współpracy z Regulatorem spółki TP Emitel.

Przemysław Kurczewski, obecny Dyrektor Generalny i Prezes Zarządu, pozostanie na tym stanowisku do 31 grudnia 2017 r., wspierając aktywnie proces zmiany na stanowisku prezesa, a z dniem 1 stycznia 2018 r. wejdzie w skład Rady Nadzorczej Emitel.

Ogłoszone dzisiaj zmiany w kadrze zarządzającej Spółki są częścią zmian prowadzonych przez Radę Nadzorczą Emitel przez kilka ostatnich miesięcy.

Mark Prybutok, Przewodniczący Rady Nadzorczej powiedział: „Uważamy, że ogłoszone dzisiaj zmiany umożliwią Emitel osiągnąć dalszy wzrost i sukcesy w nadchodzących latach.  Andrzej jest dynamicznym przywódcą, którego doświadczenie w opracowaniu i realizacji strategii wzrostu, kierowaniu inicjatywami rozwoju działalności i zarządzaniu złożonymi relacjami z organami regulacyjnymi bardzo dobrze posłuży Spółce.  Fakt, iż w przeszłości pracował on w Emitel, daje mu solidne przygotowanie, aby odpowiedzieć na szanse i wyzwania dotyczące działalności w zakresie infrastruktury nadawczej i telekomunikacyjnej.  Ponadto mamy to szczęście, że nadal będziemy korzystać z głębokiej znajomości branży i liderów sektora przez Przemka, który obejmuje stanowisko w Radzie Nadzorczej.  Oczekujemy, że zmiana na stanowisku prezesa zarządu Spółki odbędzie się sprawnie.”

Andrzej Kozłowski posiada niemal dwudziestoletnie doświadczenie w różnych branżach działalności biznesowej.  Od 2009 r. zajmuje dotychczas stanowisko Dyrektora Wykonawczego ds. Strategii i Zarządzania Projektami PKN ORLEN. Pełni również funkcję Członka Zarządu Unipetrol, Przewodniczącego Rady Nadzorczej w ORLEN Upstream i Członka Rady Dyrektorów ORLEN Upstream Canada. Pan Kozłowski jest absolwentem WSB – National-Louis University w Nowym Sączu na kierunku Zarządzanie i Marketing. Posiada także tytuł MBA w zakresie strategii korporacyjnej i polityki przemysłowej, przyznany przez Maastricht School of Management.

Pan Przemysław Kurczewski powiedział: “Andrzej jest właściwą osobą, aby poprowadzić firmę przez kolejną fazę wzrostu Emitel.  Mam dobre doświadczenia z pracy z Andrzejem w przeszłości i cieszę się na współpracę z nim, jako członek Rady Nadzorczej.”

Przemysław Kurczewski jest prezesem Emitel od niemal 10 lat.  Z powodzeniem przeprowadził Spółkę przez procesy jej wyjścia z grupy TP SA, cyfryzacji emisji TV, wprowadzenia naziemnej emisji telewizji HD, zwiększenia w ciągu ostatniego dziesięciolecia liczby kanałów dostępnych w telewizji naziemnej z 7 do 39 oraz uruchomienia emisji radia cyfrowego w Polsce.  Pod jego kierownictwem Emitel utrwalił swoją pozycję wiodącego niezależnego właściciela infrastruktury wieżowej dla telefonii komórkowej w Polsce.

Pan Kozłowski powiedział: „Czuję się zaszczycony i podekscytowany, że zostałem wybrany do kierowania spółką Emitel”.  Zamierzam utrzymać dynamikę wzrostu Emitel w oparciu o naszą zróżnicowaną ofertę nadawczą i telekomunikacyjną, która spotyka się z dobrym przyjęciem ze strony Klientów.   Moją misją będzie wykorzystanie potencjału wzrostowego Emitel i poprowadzenie spółki w kierunku rozszerzenia oferty w zakresie usług telewizyjnych, radiowych i telekomunikacyjnych.  Stawiam wysoko poprzeczkę dla siebie i mojego zespołu.  Z niecierpliwością czekam na rozpoczęcie tego nowego rozdziału mojej kariery, na stanowisku Prezesa Emitel.”